Journalistica - Tidsskrift for forskning i journalistik https://tidsskrift.dk/journalistica Tidsskrift for forskning i journalistik da-DK Journalistica - Tidsskrift for forskning i journalistik 1901-6220 <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <ol> <li class="show">Forfattere bevarer deres ophavsret og giver tidsskriftet ret til første publicering, samtidigt med at værket er omfattet af en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution-licens</a>, der giver andre ret til at dele værket med en anerkendelse af værkets forfatter og første publicering i nærværende tidsskrift.</li> <li class="show">Forfattere kan indgå flere separate kontraktlige aftaler om ikke-eksklusiv distribution af tidsskriftets publicerede version af værket (f.eks. sende det til et institutionslager eller udgive det i en bog), med en anerkendelse af værkets første publicering i nærværende tidsskrift.</li> <li class="show">Forfattere har ret til og opfordres til at publicere deres værker online (f.eks. i institutionslagre eller på deres websted) forud for og under manuskriptprocessen, da dette kan føre til produktive udvekslinger, samt tidligere og større citater fra publicerede værker (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> Et ædelt fag under stigende pres? Udviklingen i journalisternes professionelle idealer og deres opfattelser af det daglige arbejde som journalist 2009-2015 https://tidsskrift.dk/journalistica/article/view/105539 Mediebranchen er under pres, journalistikkens mangler bliver taget under behandling i mange indlæg i debatten, og mange journalister mener selv, at den journalistiske kvalitet er blevet ringere over de senere år. Man får indtryk af en profession i forfald. Ofte er pessimismen dog baseret på retrospektive vurderinger, som kan være problematiske.<br />Via to spørgeskemaundersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af de danske journalister – en fra 2009 og en fra 2015 – viser vi, at journalisterne i 2015 ikke oplever mere indflydelse fra konkurrence eller læser-/seer-/lytter-/brugertal end i 2009. Og selvom journalisterne oplever mere indflydelse fra deadlines og mediets redaktionelle linje, er de professionelle idealer stabile. Resultaterne er ikke i sig selv en afvisning af en profession under pres, men de peger på, at den journalistiske profession er mere modstandsdygtig, end det ofte bliver fremstillet i den offentlige debat. Morten Skovsgaard Arjen van Dalen Katrine Bisgaard ##submission.copyrightStatement## 2018-05-14 2018-05-14 1 Fra datasæt til journalistik Et kvalitativt studie af danske datajournalisters legitimeringspraksis og epistemologi https://tidsskrift.dk/journalistica/article/view/105540 På baggrund af otte semi-strukturerede interviews med danske datajournalister undersøger artiklen, hvordan datajournalister begrunder og retfærdiggør deres praksis i forhold til oversættelsen af kvantitative data til journalistik. Særligt fokuseres der på, hvordan journalisterne retfærdiggør eventuelle lån af metoder og logikker fra discipliner uden for den journalistiske profession. Indsigterne bruges til at opridse epistemologien bag datajournalistikken, altså de normer, regler og procedurer, der styrer vidensproduktionen. Artiklen konkluderer, at datajournalisternes epistemologiske overvejelser er præget af en høj grad af pragmatisme, samt at journalistiske rationaler sætter tydelige rammer for importen af metoder og logikker fra andre discipliner. Boy Rasmus Repenning ##submission.copyrightStatement## 2018-05-14 2018-05-14 1 Brølet i kommentarsporet: Journalisters formidling af den offentlige opinion på politiken.dk https://tidsskrift.dk/journalistica/article/view/105541 Artiklen præsenterer et casestudie af et forløb i vinteren 2012 hvor en ung studerendes indlæg om hendes trange studenterøkonomi skabte voldsom debat på politiken.dk. På baggrund af en retorisk analyse påvises det hvordan den offentlige opinion der manifesterede sig i netavisens kommentarspor, blev påfaldende forenklet i den danske medieomtale af debatten: Det flerstemmige kor af argumenter i kommentarsporet som analysen afdækker, blev i danske medier reduceret til en enstemmig kritik af den studerende og hendes indlæg. Studiet viser hvordan journalisters rolle som privilegerede fortolkere og formidlere af den offentlige opinion undertiden ikke blot fastholdes på nettet, men forstærkes. Rasmus Rønlev ##submission.copyrightStatement## 2018-05-14 2018-05-14 1 Økonominyheder på Facebook: Er usikkerhed på arbejdsmarkedet og fordelingen af samfundskagen vigtigere end konjunkturer? https://tidsskrift.dk/journalistica/article/view/105542 På basis af 2 x 100 økonomiske nyheder, der blev kommenteret eller liket på Facebook i 2012 og 2015, undersøger denne artikel, hvilke typer af økonomiske spørgsmål mediebrugere interagerer over. Det viser sig særligt at være økonomiske nyheder, der handler om udviklingen i indkomstfordeling og på arbejdsmarkedet. Det står i modsætning til den hidtidige internationale forskning i mediernes dækning af økonomiske forhold, der har betonet betydningen af konjunkturnyheder. Fremtidig forskning bør derfor analysere mediernes dækning af indkomstfordeling og arbejdsmarked og de mulige konsekvenser, som disse typer af nyheder kan have for mediebrugeres økonomiske og politiske dispositioner. Poul Thøis Madsen ##submission.copyrightStatement## 2018-05-14 2018-05-14 1