Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor

Forfattere

  • Hanna Lehti-Eklund

Resumé

Denna artikel handlar om en undersökning av praktikerna i undervisningen
av svenska som främmande språk i finska grundskolor och gymnasier. Undersökningen
som har genomförts inom projektet Svenska i toppen baserar sig på
intervjuer av elever och lärare samt berättelser skrivna av elever. Resultaten
visar att trots en relativt negativt laddad mediedebatt ter sig helhetsbilden av
vardagen i svenskundervisningen som positiv. De flesta elever ställer sig positiva
eller neutrala till svenskundervisningen. Motivationen för att vilja lära sig
svenska skapas lokalt av läraren och eleverna tillsammans i klassrummen och i
skolan. Det är också viktigt att skolmiljön stöder lärare och elever i deras arbete.

Downloads

Publiceret

2012-01-01

Citation/Eksport

Lehti-Eklund, H. (2012). Svenska i toppen och i blåsväder. Om svenskundervisningen i finska skolor. Sprog I Norden, 43(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17156