Det næstekærlige fællesskab: Bemærkninger til kristendommens selv-dekonstruktion

  • Kasper Lysemose
Nøgleord: Religion, Kristendom, Næstekærlighed, Jean-Luc Nancy, Søren Kierkegaard, Hans Blumenberg, med-væren, dekonstruktion

Resumé

The paper presents the self-deconstruction of Christianity in the guise of two claims: i. The God withdrawn is part in a community of those who are abandoned by God – namely as the ‘with’ of their being-with. ii. Christian love is the reserve in Christianity that exposes us to this very being-with – i.e. to something in Christianity “older” than Christianity itself. Jean-Luc Nancy’s general ontology of being-with and its specific configuration as a ‘deconstruction of Christianity’ is introduced. Subsequently this deconstruction is traced in The Works of Love by Søren Kierke-gaard. Artiklen præsenterer kristendommens selv-dekonstruktion i form af to teser: i. Den tilbagetrukne Gud er med i fællesskabet af dem, der er forladt af Gud – nemlig som ‘medet’ i deres med-væren. ii. Den kristne kærlighed er den reserve i kristendommen, som eksponerer os for netop denne med-væren – dvs. for noget i kristendommen, der er “ældre” end kristendommen selv. Der introduceres til Jean-Luc Nancys generelle med-værens ontologi og dens specifikke udformning som en ‘dekonstruktion af kristendommen’. Herefter efterspores denne dekonstruktion i Kjerlighedens Gjerninger af Søren Kierkegaard.
Publiceret
2017-02-10
Citation/Eksport
Lysemose, K. (2017). Det næstekærlige fællesskab: Bemærkninger til kristendommens selv-dekonstruktion. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (65), 57-77. https://doi.org/10.7146/rt.v0i65.25032