Aspekter af kristen gudsdyrkelse set i lyset af historiske studier og ritualstudier

  • Bernhard Lang
Nøgleord: Ritualstudier, Tidlig kristendom, Religionsfænomenologi, Victor Turner, Max Weber, Émile Durkheim

Resumé

Artiklen ligger i forlængelse af Bernhard Langs bog Sacred Games (1997). Tre centrale dele i den tidlige kristendoms rituelle dimension: nadve­ren, Bibel­oplæsning og bønnen Fadervor, analyseres vha. dels historiske, dels religions­videnskabelige positioner. Ud fra klassisk og nyere religions­fæno­meno­logi kan nadveren ses som en transformation af slagtofre. Ud fra Max Webers tese om stigende rationalisering kan jødisk oplæsning af bibelske tekster ses som gennembrud for en intellektuel religionsform. Ud fra Émile Durkheims tese om religion som en social gruppes kollektive bevidsthed kan Fadervor ses som en oprindeligt politisk bøn om genoprettelse af en uafhængig jødisk stat.
Citation/Eksport
Lang, B. (1). Aspekter af kristen gudsdyrkelse set i lyset af historiske studier og ritualstudier. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (47). https://doi.org/10.7146/rt.v0i47.1761
Sektion
Artikler