Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 38 Nr. 89 (2023): Litteratursociologi
					Se Årg. 38 Nr. 89 (2023): Litteratursociologi

Passage 89 er et temanummer, der sætter fokus på litteratursociologi og aktuelle udviklinger inden for feltet. Artiklerne i nummeret præsenterer forskellige teoretiske og metodiske tilgange til studiet af litteraturen i samfundet, samfundet i litteraturen og litteratursamfundet.

Aktuelt strækker det litteratursociologiske felt sig som en anden amøbe (Griswold, 455) i mange retninger og bliver sat til at rumme et væld af discipliner, hvilket giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved, om termen fortsat kan noget i sig selv, eller om “litteratursociologien” simpelthen har sejret sig selv ihjel. Hvor bredt kan man forstå litteratursociologi og fortsat fastholde det som et meningsfuldt og brugbart begreb? Under overskriften “Litteratursociologi” samler Passage 89 aktuelle perspektiver på litteratursociologi på baggrund af disse udviklinger og spørgsmål. Hvilke teoretiske nyorienteringer kendetegner feltet, hvilke nye metoder og værktøjer har litteratursociologien fået til rådighed, og hvilken viden kan de bidrage med? Hvordan kan vi studere litteraturen i samfundet, samfundet i litteraturen og litteratursamfundet i dag?

Nummeret indeholder 11 bidrag fra danske, norske og svenske forskere og har til formål at samle og videreføre diskussionerne inden for skandinavisk litteratursociologisk forskning. Artiklerne dækker emner som samfundsproblematikker i dansk samtidslitteratur, genopdagelsen af Tove Ditlevsens forfatterskab, receptionen af svenske Kristina Sandbergs værker, brugen af Instagram i forfatterpraksis, litterært feltarbejde, litteraturformidling på festivaler og i public service-medier, og anvendelse af digitale metoder i litteraturforskning. Nummeret afsluttes med indlæg fra Anne Fastrups doktordisputats Orientalismer i tidlig moderne europæisk litteratur. Gennem en bred vifte af artikler undersøger Passage 89 grænseområderne mellem litteratur og sociologi og bidrager til den fortsatte udvikling af litteratursociologien.

Publiceret: 2023-06-05

Redaktionelt forord

Artikler

Se alle numre

"Ledetråden vil være det oplysende og det stilfærdigt finurlige." Sådan sluttede redaktionens leder i tidsskriftets første nummer fra 1986.

I 1992 fik Passage tilføjelsen "tidsskrift for litteratur og kritik", som præciserer den væsentligste passage, tidsskriftet redaktionelt bevæger sig i, nummer for nummer. Stadig oplysende og med lyst på alle tekster, som kan bringe det bedste med sig af poetiske og akademiske interesser.


Passage er fagfællebedømt og bringer kun artikler på højeste faglige niveau. Tidsskriftet strækker sig uden besvær  over verdensdele og århundreder og behandler gerne  litteraturen sammen med andre kunstarter eller erkendelsesformer, eller sådan som den ser ud i andre medier og former, der ikke er bogen. 

Ofte er numrene bundet sammen af et tema - om kortprosa, essayistik, 60'ernes avantgarde, ny dansk litteratur, penge, telefoner og børnelitteratur. Andre numre er orienteret mod forfatterskaber som James Joyce, Ingeborg Bachmann og Kirsten Thorup. Og så er der de temaløse numre på nettet, der bringer alt det andet, som redaktionen ikke vil undvære at kunne bringe."

Køb af enkeltnumre og abonnement

Køb af enkeltnumre og tegning af abonnement sker gennem Aarhus Universitetsforlag. Passage udkommer med to numre om året. Abonnement koster 90 kr. per nummer for private og 150 kr. per nummer for institutioner.  

Kontakt

Passage kan kontaktes via passage@cc.au.dk eller gennem facebook fb.me/PassageLitKrit 

Sponsorer

Passage udgives med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter og Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (DFF – 7013-00026).