Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 36 Nr. 85 (2021): Dansk litteratur i 2010’erne
					Se Årg. 36 Nr. 85 (2021): Dansk litteratur i 2010’erne

Hvad kendetegnede dansk litteratur i 2010’erne? Var det et engagement i klimakrisen og en optagethed af mulige fremtidsscenarier? Var det en interesse for kroppens genstridighed? Var det en reetablering af litteraturen som et politisk rum? Eller var det et forsøg på at fremskrive en særlig uironisk attitude?

I dette nummer af Passage åbner vi diskussionen om, hvad vi vil huske det forrige årtis litterære landskab for. Nummeret kommer omkring en bred vifte af litterære tendenser og forfatterskaber og viser mangfoldigheden i dansk samtidslitteratur. Herunder udforsker bidragene de skillelinjer, der udmærker 10’erne i forhold til 00’erne, ligesom det følger forskellige udviklingslinjer inden for perioden. Nummeret er uundværligt for alle, der allerede nu vil forsøge at danne sig et overblik over det litterære årti, vi lige har forladt.

Publiceret: 2021-07-12
Se alle numre

"Ledetråden vil være det oplysende og det stilfærdigt finurlige." Sådan sluttede redaktionens leder i tidsskriftets første nummer fra 1986.

I 1992 fik Passage tilføjelsen "tidsskrift for litteratur og kritik", som præciserer den væsentligste passage, tidsskriftet redaktionelt bevæger sig i, nummer for nummer. Stadig oplysende og med lyst på alle tekster, som kan bringe det bedste med sig af poetiske og akademiske interesser.


Passage er fagfællebedømt og bringer kun artikler på højeste faglige niveau. Tidsskriftet strækker sig uden besvær  over verdensdele og århundreder og behandler gerne  litteraturen sammen med andre kunstarter eller erkendelsesformer, eller sådan som den ser ud i andre medier og former, der ikke er bogen. 

Ofte er numrene bundet sammen af et tema - om kortprosa, essayistik, 60'ernes avantgarde, ny dansk litteratur, penge, telefoner og børnelitteratur. Andre numre er orienteret mod forfatterskaber som James Joyce, Ingeborg Bachmann og Kirsten Thorup. Og så er der de temaløse numre på nettet, der bringer alt det andet, som redaktionen ikke vil undvære at kunne bringe."

Køb af enkeltnumre og abonnement

Køb af enkeltnumre og tegning af abonnement sker gennem Aarhus Universitetsforlag. Passage udkommer med to numre om året. Abonnement koster 90 kr. per nummer for private og 150 kr. per nummer for institutioner.  

Kontakt

Passage kan kontaktes via passage@cc.au.dk eller gennem facebook fb.me/PassageLitKrit 

Sponsorer

Passage udgives med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter og Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (DFF – 7013-00026).