Nyeste nummer

Årg. 37 Nr. 88 (2022): Slutninger
					Se Årg. 37 Nr. 88 (2022): Slutninger

Slutningen er litterært kerneelement og et af de tekststeder, der ofte står klarest tilbage i hukommelsen efter endt læsning. Men det er også et uhyre komplekst fænomen, hvis fremtrædelsesformer og funktioner er mange og forskelligartede.

Dette nummer af Passage præsenterer en række nye livtag med det klassiske spørgsmål om litteraturens slutninger.  Nummerets artikler beskæftiger slutninger hos markante forfattere som Christian Winther, Ingeborg Bachmann, Cormac McCarthy og Karl Ove Knausgård, men afsøger også slutningens som motiv i den samtidige livsafslutningsroman og som terapeutisk løfte i selvbiografier af tidligere anbragte børnehjælpsbørn. Det understreger en gennemgående pointe i nummeret, der også kommer til udtryk i to essays af forfatterne Hanne Højgaard Viemose og Kristian Bang Foss: At det formelt inklinerede spørgsmål om litteraturens slutninger, altid peger ud på og står i dynamisk relation til eksistensens slutninger.

Publiceret: 2023-01-24
Se alle numre

"Ledetråden vil være det oplysende og det stilfærdigt finurlige." Sådan sluttede redaktionens leder i tidsskriftets første nummer fra 1986.

I 1992 fik Passage tilføjelsen "tidsskrift for litteratur og kritik", som præciserer den væsentligste passage, tidsskriftet redaktionelt bevæger sig i, nummer for nummer. Stadig oplysende og med lyst på alle tekster, som kan bringe det bedste med sig af poetiske og akademiske interesser.


Passage er fagfællebedømt og bringer kun artikler på højeste faglige niveau. Tidsskriftet strækker sig uden besvær  over verdensdele og århundreder og behandler gerne  litteraturen sammen med andre kunstarter eller erkendelsesformer, eller sådan som den ser ud i andre medier og former, der ikke er bogen. 

Ofte er numrene bundet sammen af et tema - om kortprosa, essayistik, 60'ernes avantgarde, ny dansk litteratur, penge, telefoner og børnelitteratur. Andre numre er orienteret mod forfatterskaber som James Joyce, Ingeborg Bachmann og Kirsten Thorup. Og så er der de temaløse numre på nettet, der bringer alt det andet, som redaktionen ikke vil undvære at kunne bringe."

Køb af enkeltnumre og abonnement

Køb af enkeltnumre og tegning af abonnement sker gennem Aarhus Universitetsforlag. Passage udkommer med to numre om året. Abonnement koster 90 kr. per nummer for private og 150 kr. per nummer for institutioner.  

Kontakt

Passage kan kontaktes via passage@cc.au.dk eller gennem facebook fb.me/PassageLitKrit 

Sponsorer

Passage udgives med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter og Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (DFF – 7013-00026).