Bilag 1. Adelige begravelser i Odense 1560-1670

  • Per Seesko Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Resumé

I skemaet findes henvisninger til de benyttede oplysninger om 1) adelige, for hvem vi ved, der blev afholdt en begravelsesceremoni i Odense på en bestemt dato, uanset om de siden overførtes til en an- den kirke; 2) adelige, som vi ved, der fandtes gravmæler over i Odenses kirker, uden at vi dog kender datoen for begravelsesceremoni eller overflytning til kirken. Der er altså ikke tale om nogen fuldstæn- dig opgørelse over adelige begravelser i Odense i det behandlede tidsrum.

Forfatterbiografi

Per Seesko, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
Per Seesko er ph.d. i historie fra Syddansk Universitet i Odense og museumsinspektør ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Publiceret
2017-07-19
Citation/Eksport
Seesko, P. (2017). Bilag 1. Adelige begravelser i Odense 1560-1670. Kulturstudier, 8(1), 1-4. https://doi.org/10.7146/ks.v8i1.96433
Sektion
Bilag