Nursing Students’ Scrapbooks 1938-1968

Visualizing Female Figures on the Border between a Female-Dominated Profession and Aarhus University

Forfattere

  • Pernille Svare Nygaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.138001

Nøgleord:

higher learning for women, nursing students, student life, female figures, scrapbooks

Resumé

When higher education for nurses was established at Aarhus University in 1938, a tradition started of designing scrapbooks where students could express themselves, their attitudes, and interests. The scrapbooks function as visual documentation of women at the border between profession and university. In this article, selected illustrations from the nursing students’ scrapbooks are analysed based on a diffractive methodological approach. The analysis takes shape through Sara Ahmed’s figure
of the willful subject and argues that the nursing student emerges as a modern and strong-willed woman at a time when it was assumed that nurses willingly sacrificed themselves to serve a higher calling.

Referencer

Ahmed, Sara 2000: Strange Encounter. Embodied Others in Post-Coloniality. Routledge. DOI: 12048/10.4324/9780203349700

Ahmed, Sara 2014: Willful Subjects. Durham: Duke University Press.

Ahmed, Sara 2018: Killjoy Manifest. Sara Ahmed og Informations Forlag.

Ahmed, Sara 2020: Et ulydigt Arkiv. Udvalgte tekster af Sara Ahmed. Sara Ahmed & Forlaget Nemo.

Andersen, Inge; Nicolaysen, Ellinor & Østergaard, Signe 1998: Altid på vej, 1938-1988. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet.

Anderson-Faithful, Sue & Goodman, Joyce 2020: Afterword: turning and twisting histories of women’s education: reading reflexively and diffractively. Women’s History Review, 29:3, 480-494. DOI: 12048/10.1080/09612025.2019.1611134

Barad, Karen 2003: Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. Signs, Vol. 28, No. 3, Gender, and Science: New Issues (Spring 2003), pp. 801-831. The University of Chicago Press. DOI: 12048/10.1086/345321

Barad, Karen 2007: Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham. London: Duke University Press.

Barad, Karen (2014): Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart. Parallax, 20:3, 168-187, Routledge. DOI: 12048/10.1080/13534645.2014.927623

Buus, Henriette 2001: Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse. En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af velfærdsstatens embedsværk. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet.

Christensen, Danielle Elise 2017: Materializing the Everyday: “Safe” Scrapbooks, Aesthetic Mess, and the Rhetorics of Workmanship. Journal of Folklore Research, Vol. 54, No. 3 (September/December 2017), pp. 233-284. Indiana University Press. DOI:10.2979/jfolkrese.54.3.04

Day Good, Katie 2012: From scrapbooks to Facebook: A history of personal media assemblage and archives. New media and society 15 (4), 557-573. DOI: 12048/10.1177/1461444812458432

de Coninck-Smith, Ning 2020: Gender encounters university – university encounters gender: Affective archives Aarhus University, Denmark 1928-1953. Women’s History Review, 29:3, 413-428. DOI: 12048/10.1080/09612025.2019.1611123

Dietz, Susanne Malchau 2013: Køn, kald & kompetencer. Diakonissestiftelsens kvindefællesskab og omsorgsuddannelser 1863-1955. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Eisenmann, Linda 2001: Creating framework for interpreting US women’s educational history: lessons from historical lexicography. History of Education, Vol. 30, No. 5, pp. 453-470.

Fitzgerald, Tanya (ed.) 2020: Handbook of Historical Studies in Education. Debates, Tensions, and Directions. Springer. DOI:10.1007/978-981-10-2362-0

Gell, Alfred 1998: Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press.

Goodman, Joyce & Martin, Jane 2000: Breaking boundaries: gender, politics, and the experience of education. History of Education, Vol. 29, No. 5, pp. 383-388.

Gøtzsche, Inger & Nygaard, Karen 1993: Sygeplejens udvikling og kulturhistoriske baggrund. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Katriel, Tamar & Farrell, Thomas 1991: Scrapbooks as Cultural Texts: An American Art of Memory. Text and Performance Quarterly. Vol. 11, Number 1, January 1991. DOI: 10.1080/10462939109365990

Kuipers, Juliana M. BA 2004: Scrapbooks: Intrinsic Value and Material Culture. Journal of Archival Organization, 2:3, 89-91. DOI: 10.1300/J201v02n03_07

Lundström, Grete & Stenderup, A. 1978: ”Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet” [In:]: Gustav Albeck (ed.): Aarhus Universitet 1928-1978. Det lærde Selskab. Universitetsforlaget i Aarhus 1978.

Lykke, Nina 2012: Kønsforskning. En guide til feministisk teori, metodologi og skrift. Samfundslitteratur.

Magnussen, Anne; Sinclair, Kirstine & Sylvest, Casper (ed.) 2018: Visuel Historie. Tilgange og eksempler. Syddansk Universitetsforlag.

Malchau, Susanne 1998: Kaldet – et ophøjet ord for lidenskab. Sygeplejersken 1998; (47): 34-50. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1998-47/kaldet-etophoejet- ord-for-lidenskab (25.11.2022)

Malchau, Susanne 2005: Romersk-katolske sygeplejeordner i Danmark efter reformationen. Kvinder, Køn & Forskning Nr. 1-2 2005: 88-105. DOI: 10.7146/kkf. v0i1-2.28126

Medley-Rath, Stephanie 2016: “Tell Something About the Pictures”: The Content and the Process of Autobiographical Work Among Scrapbookers. Symbolic Interaction , Vol. 39, No. 1 (February 2016), pp. 86-105.

Moxey, Keith 2013: Visual Time: The Image in History. Duke University Press. DOI: 10.1215/9780822395935

Prentice, Alison & Theobald, Marjorie R. (ed.) 1991: Women Who Taught. Perspectives on the History of Women and Teaching. University of Toronto Press. DOI: 12048/10.3138/9781442683570

Rosenbeck, Bente 2014: Har videnskaben køn? Kvinder i forskning. Museum Tusculanums Forlag.

Svensmark, Gunilla 2020: Kald og profession – sygeplejens historie 1863-2001. Fadl’s Forlag.

Søland, Birgitte 2000: Becoming Modern. Young Women and the Reconstruction of Womanhood in the 1920s. Princeton University Press.

Tamboukou, Maria 2017: Women Worker’s Education, Life Narratives and Politics. Geographies, Histories, Pedagogies. Palgrave Macmillian.

Wingender, Nete Balslev 1999 (1): Firkløveret og Ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie 1899 – 1999. Dansk Sygeplejeråd. Bind 1.

Wingender, Nete Balslev 1999 (2): Firkløveret og Ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie 1899 – 1999. Dansk Sygeplejeråd. Bind 2.

Dansk Sygeplejehistorisk Museums Arkiv / The Archives of Danish Nursing

History Museum:

Scrapbooks:

Box 1: 000368A025-000368A028

Box 2: 000368A029-000368A033

Box 1: 000368A034-000368A038

Box 2: 000368A039-000368A045

Booklet 1940: Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker.

Tidsskrift for Sygepleje 1939: Paa Kursus. Dansk Sygeplejeraad, 39. Aargang, 12. April 1939, Nummer 15: 8-11

Other archives:

Indenrigsministeriet 1964: Betænkning om undervisningen for syge- og sundhedsplejersker ved Aarhus Universitet, København: https://dsr.dk/sites/default/ files/473/betaenkning_om_undervisningen_ved_institut_for_syge-_og_sundhedsplejersker_ved_aarhus_universitet_1964-com_del_1.pdf (25.11.2022)

Aarsberetning 1938-1939: Kursus for Sundhedsplejersker og ledende og undervisende Sygeplejersker: https://auhist.au.dk/showroom/galleri/faginstitutterafdelingerogfakulteter/kursusvedaarhusuniversitetforsundhedsplejersker/aarsberetning1938-1939 (25.11.2022)

Other empirical material:

Interview with Inge 20.06.2022 / confirmation email 07.09.2022

Meeting with Susanne Malchau Dietz 15.06.2022 / Email correspondence 08.08.2022

Unpublished sources:

Dietz, Susanne Malchau 2022: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Tidslinje – Dansk Sygepleje 1757 – 2021.

Downloads

Publiceret

2023-06-15

Citation/Eksport

Svare Nygaard , P. (2023). Nursing Students’ Scrapbooks 1938-1968: Visualizing Female Figures on the Border between a Female-Dominated Profession and Aarhus University. Kulturstudier, 2023(1). https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.138001