Nye køer på gammelt græs

Foder, stofskifte og planetære grænser i dansk malkekvægbrug

Forfattere

  • Signe Brieghel
  • Nathalia Brichet
  • Kari Eriksson
  • Camilla Nielsen
  • Liza Rosenbaum Nielsen
  • Katy Overstreet
  • Frida Hastrup

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v13i2.134666

Nøgleord:

malkekvægbrug, græs, planetære grænser, produktionslandskaber, grønomstilling

Resumé

Med afsæt i feltarbejde på græsbaserede danske malkekvægbrug undersøger denne artikel relationer mellem køer og græs. Nedslag i græssets rolle i skiftende produktionslandskaber fra etableringen af det moderne husdyrbrug til nu viser, hvordan drømme om høj mælkeydelse og rationel fodring har bidraget til at reducere koens foder til et proteinregnskab, med store klima- og miljømæssige konsekvenser til følge. Ved at tilgå græsset som ’gammelt’ i betydningen historisk situeret og lokalt, argumenterer artiklen for, at græs ikke blot indeholder næringsstoffer, men også muligheden for at skabe et landbrug med jordforbindelse, hvor produktionen nødvendigvis må lade sig begrænse af landskabets bæreevne.

Referencer

Andersen, Anne Haukjær 1995. ”Det gode slid. Landmandsliv i det 20. århundrede. Landbohistorisk selskab.

Anneberg, Inger, og Nils Bubandt 2017. „DYREVELFÆRDSSTATEN: Grisens krop, velfærdens historie og selve livets politik i Danmark.“ Tidsskriftet Antropologi 73

Appel, Hans 1918. ”Dansk mejeribrug – en tidsbetragtning”, i Danske mejerier. Illustreret haandbog for mejeribruget i Danmark (G. Ellbrecht, red.). Selskabet til udgivelse af nationale haandbøger

Bjørn, Claus 2018. Dansk Mejeribrug 1882-2000. Lindhardt og Ringhof. Bosselmann, Aske Skovmand, and Morten Gylling 2012. „Danmarks rolle i de globale værdikæder for konventionel og certificeret soja og palmeolie.“ IFRO Udredning 13, 35.

Clausen, Hjalmar og L. Hansen Larsen 1958. ”Husdyrbrug”. I Den kongelinge Veterinær og Landbohøjskole 1858-1958. Forlaget Kandrup & Wunsch. Dyrbye, N 1969. ”Den danske landbrugsskole 100 år”. Konrad Jørgensens bogtrykkeri A/S.

Ellbrecht, G 1918. ”Danske mejerier. Illustreret haandbog for mejeribruget i Danmark”. Selskabet til udgivelse af nationale haandbøger.

Fritzbøger, Bo 1998. ”Det åbne lands kulturhistorie – gennem 300 år”. Biofolia. Fritzbøger, Bo 2015. ”Mellem land og by. Landbohøjskolens historie”. Københavns Universitet.

Gilbert, Scott F. 2017. “Holobiont by birth: Multilineage individuals as the concretion of cooperative processes.” (2017): M73. I Arts of living on a damaged planet, Anna Tsing Et al. (eds.)

Hansen, Povl 1998 (1889). “Bidrag til det danske landbrugs historie”. Haraway, Donna 1991. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of the Partial Perspective. I Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature. Routledge.

Haraway, Donna, et al. 2016. “Anthropologists are talking–about the Anthropocene.” Ethnos 81.3: 535-564.

Hastrup, Frida 2014. „Mod nye frugtmarkeder. Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse.“ Kulturstudier 5.2: 8-23.

Hastrup, Frida, and Nathalia Brichet 2021. “Mining for Greenlandic self-government: Fractal islands in the Anthropocene.” Island Studies Journal. Hastrup, F.; Brichet, N.; Nielsen, L.R. 2022. “Sustainable Animal Production in Denmark: Anthropological Interventions. Sustainability, 14, 5584. https://doi.org/10.3390/su14095584

Hvelplund, Torben, and Peder Nørgaard 2003. Kvaegets ernaering og fysiologi: Naeringsstofomsaetning og fodervurdering. Bind 1. Danmarks JordbrugsForskning.

Klimarådet 2022. ”Statusrapport 2022. Danmarks nationale klimamål og internationale forpligtigelser”. Klimarådet.dk

Kloster, Hans 1980. ”Mælkestrømmens historie og kvalitet”, København. Kærgård, Niels 2014. „Dansk landbrugs største og mest succesrige omstilling.“ Tidsskrift for Landøkonomi.

Landbrugsavisen.dk 2022. “L&F til Prehn: Kvægsektor rammes urimeligt hårdt af støtteudjævning.” L&F til Prehn: Kvægsektor rammes urimeligt hårdt af støtteudjævning | LandbrugsAvisen

Landbrugsstyrelsen 2022: https://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/den-nye- landbrugsreform-2023-2027/tilskudsordninger/#c96692

Latour, Bruno 2018. Down to earth: Politics in the new climatic regime. John Wiley & Sons.

Latour, Bruno, et al. 2018. “Anthropologists are talking–about capitalism, ecology, and apocalypse.” Ethnos 83.3: 587-606.

Munksgaard, Lene og Søndergaard, Eva 2006. ”Velfærd hos malkekøer og kalve”. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmarks Jordbrugsforskning.

Nordborg, Maria 2016. “Holistic Management – a critical review of Allan Savory’s grazing method”, SLU: Swedish University of Agricultural Sciences & Chalmers, Uppsala

Overstreet, Katy 2018. “A Well-Cared for Cow Produces More Milk”: The Biotechnics of (Dis) assembling Cow Bodies in Wisconsin Dairy Worlds. University of California, Santa Cruz.

Reenberg, Anette, and Nina Astrid Fenger 2011. “Globalizing land use transitions: the soybean acceleration.” Geografisk Tidsskrift – Danish Journal of Geography 111.1: 85-92.

SEGES 2022: “10 udvalgte om grønne proteiner” https://www.seges.dk/da-dk/ innovation-og-udvikling/graesprotein/groenne_proteiner

SEGES Whitepaper om bioraffinering https://www.seges.dk/~/media/seges/ dokumenter/innovation-udvikling/future-farming/future_farming_white_ paper_bioraffinering.ashx?la=da-dk

Skrubbeltrang, Fridlev 1953. Agricultural development and rural reform in Denmark. FAO AS-22. FAO, Rome, Italy.

Steffen, W., K. Richardson, J. Rockström, S. Cornell, I. Fetzer, E. Bennett, R. Biggs, S. Carpenter, W. Vries, C. de Wit, C. Folke, D. Gerten, J. Heinke, L. Persson, V. Ramanathan, B. Reyers, S. Sörlin 2015. “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”. Science 347: 6223.

Strudsholm, Finn 2022. “Frisk græs er en oplagt kilde til mere lokalt protein til malkekøerne”. Magasinet kvæg, marts 2022, 46-47.

Søndergaard, Jens Aage 2004. „Mekaniseringen i dansk landbrug 1845- 1920.“ Landbohistorisk tidsskrift 1.2: 24-24.

Tsing, Anna L., et al. 2020. Feral atlas: the more-than-human Anthropocene. Stanford University Press.

Vestergaard, Tom 2022. “Slætstrategien skal hænge sammen med fodringsstrategien”. I Bovi – til fremtidens mælkeproducenter. Nr.04, april 2022, årgang 36. Udgivet af FBG Medier A/S

Økologirådgivning Danmark 2021, ”Bestil holistisk græs, kløver og urteblanding snart”, udgivet på Oerd.dk https://oerd.dk/raadgiverbloggen/2021/bestil-holistisk-graes-kloever-og- urteblanding-snart/

Downloads

Publiceret

2022-11-14

Citation/Eksport

Brieghel, S., Brichet, N., Eriksson, K., Nielsen, C., Rosenbaum Nielsen, L., Overstreet, K., & Hastrup, F. (2022). Nye køer på gammelt græs: Foder, stofskifte og planetære grænser i dansk malkekvægbrug. Kulturstudier, 13(2), 185–204. https://doi.org/10.7146/ks.v13i2.134666

Nummer

Sektion

Artikler