Erhvervshistorisk Årbog 2019, 1

2019-06-13

Erhvervshistorisk Årbog 2019, 1

Velkommen til årets første udgave.

Vi begynder i det teoretiske hjørne med professor Finn Olesens bidrag om økonomen Milton Friedmans berømte tale i 1967 om pengepolitik – et vægtigt bidrag, der indvarslede monetarismen i økonomisk politik.

Stadsarkivar Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv, beskriver indgående brand- og ambulancetjenesten i hovedstadsområdet fra 1850’erne til nutiden. Det er en historie om både offentlige og private aktører inden for – og på tværs – af kommunegrænser i den periode, hvor hovedstadsområdet voksede til en større byregion.

Endelig redegør museumsdirektør Anders Have Espersen, Museum Mors, for omvæltningerne på Morsø Jernstøberi i efterkrigstiden og frem til 1993, hvor bedriften i byen ophørte. Det handler især om omstillingen af produktionen fra de klassiske kakkelovne til fremstilling af køkkentøj, isenkram og kundegods.

Husk at de tidligere numre kan ses under Arkiver i bjælken foroven. En samlet oversigt over artikler fra 1949 ff. er senest bragt i bd. 2, 2016.

Artikelforslag til det kommende nummer bedes indsendt pr. mail til redaktøren allersenest 1. september 2019, men gerne før.

Vi ønsker alle god læsning – og rigtig god sommer.

Venlig hilsen

Redaktionen