Katolicisme i Ingemanns danmarkshistorie

En større fortælling om Nord og Syd

Forfattere

  • Lone Kølle Martinsen Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134333

Nøgleord:

B.S. Ingemann, historical novels, Nordic Sonderweg, Catholicism, pastoral enlighteners, nation building

Resumé

This study presents a reading of Catholicism in the historical novels of the Danish author Bernhard Severin Ingemann, written between 1824 and 1836, in the light of the so-called Nordic Sonderweg. The idea of a Nordic Sonderweg has been propounded in historical studies since the early 1990s and has gained significance ever since. The main idea is that the notion of a free peasant class, combined with Lutheranism, played a crucial role in the rise of modern democratic societies. Nordic peasants – so it is argued – enjoyed more freedom and equality, were more trusting, and earned greater respect and prestige than their fellows in southern European countries, who were hampered by feudalism, coercion, and Catholicism. My main argument is that Ingemann, as a pastoral enlightener in the North, represents the idea of a Nordic Sonderweg in his novels too and that his conception of Catholicism can be understood in the light of this grand narrative.

Referencer

Andersen, Niels. 1953. Ærkebiskop Jens Grand. En kirkeretshistorisk undersøgelse. København: Gads Forlag.

Bach-Nielsen, Carsten & Jens Holger Schørring. 2012. Kirkens historie. Bind 2. København: Hans Reitzels Forlag.

Csúr, Gabor Attila. 2019. “Middelalderens hang til det overnaturlige.” I Fiktionaliseret historie. Temanummer i Passage, red. Lis Møller m.fl.Tidsskrift for litteratur og kritik, årg. 34, nr. 81: 23-38. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Danstrup, John & Hal Koch. 1977. Danmarks Historie. Borgerkrig og Kalmarunion 1241-1448, bd. 9. København: Politikens forlag.

Ditlevsen, Kirsten. 1991. “Maria. Et forbillede for kristne? Grundtvigs syn på Jomfru Maria.” Grundtvig- Studier 42 (1): 112-133.

Eco, Umberto. 2019. “Drømmen om middelalderen”, oversat af Finn Frandsen. I Middelalderisme. Temanummer, Slagmark#79, red. Eva Krause Jørgensen & Berit Merete Kjærulf. 17-27. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Feldbæk, Ole (red.). 1991. Dansk Identitetshistorie, Et yndigt land 1789-1849, bind 2. København: C.A. Reitzel.

Fonnesbech-Wulff, Benedicte, Bo Fritzbøger, Kurt Villads Jensen, Michael Kræmmer & Martin Palsgaard. 1999. Hellere Fanden selv end Erik på tronen. Konflikten mellem Jens Grand og Erik Menved 1294-1302. Odense: Odense Universitetsforlag.

Glenthøj, Rasmus og Morten Nordhagen Ottosen. 2021. Union eller undergang. København: Gads Forlag.

Griffin, Susan. 2004. Anti-Catholicism and Nineteenth Century Fiction. Cambridge: Cambridge University Press.

Gustafsson, Harald. 2000. “Præsten som velfærdsforvalter i tidligt moderne tid.” I Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten. Center for Europæisk kirkeret og Kirkekundskab, red. Tim Knudsen. 87-97. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Gustafsson, Harald. 2007. Nordens Historia. En Europeisk Region under 1200 år. Lund: Studentlitteratur.

Hamnett, Brian R. 2011. The Historical Novel in Nineteenth-Century Europe. Representations of Reality in History and Fiction. Oxford: Oxford University Press.

Harboe, Erik. 1999. Steen Steensen Blicher og Himmelbjerget: Himmelbjergfesternes Historie. Blicher Selskabet.

Hobsbawm, Eric. 1962. The Age of revolution 1789-1848. London: Abacus.

Holm, Bo Kristian. 2021. “God’s Caring Vice-Regent: The Lutheran Transformation of the Senecan Ideal of the Benevolent Monarch as the Basis of both Absolutism and Social responsibility.” Toronto Journal of Theology. Bind 37, Nr. 2: 135-146.

Ingemann, B.S. 1824 [1913]. Waldemar den Store og hans Mænd. København: Hus og Hjems Forlag.

Ingemann, B.S. 1826 [1987]. Valdemar Seier. Udgivet ved Marita Akhøj Nielsen. København: Det Danske Sprog og Litteraturselskab.

Ingemann, B.S. 1828 [1913]. Kong Erik og de Fredløse. København: Hus og Hjems Forlag.

Ingemann, B.S. 1833 [1913]. Kong Erik Menveds Barndom. København: Hus og Hjems Forlag.

Ingemann, B.S. 1835 [1913]. Prinds Otto af Danmark og hans Samtid. København: Hus og Hjems Forlag.

Ingemann, B.S. 1836 [1913]. Dronning Margrethe. København: Hus og Hjems Forlag.

Ingemann, B.S. 1862. Tilbageblik paa mit Liv og mit forfatterskab. København: C.A. Reitzel.

Ingesman, Per & Nils Arne Pedersen. 2012. Dansk Kirkehistorie, bind 1. København: Hans Reitzels Forlag.

Ingesman, Per. 2000. “Kirke, stat og samfund i historisk perspektiv.” I Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten, red. Tim Knudsen, 65-86. Aarhus. Aarhus Universitetsforlag.

Ingesman, Per. 2021. “Kirkehistorie – Fremtidens udfordringer.” I Teologi i Aarhus mellem fortid og fremtid, red. Per Ingesman m.fl. 67-76. Aarhus: Afdeling for Teologi.

Jalava, Marja. 2012. “The Nordic Countries as a Historical and Historiographical Region: Towards a Critical Writing of Translocal History.” Historia da Historiografia, International Journal of Theory and History of Historiography, vol. 6, no. 11: 244-264.

Juntti, Eira 2010. “Development of the concept ‘woman’ (nainen) in Finnish-language newspaper texts, 1930-1860.” Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 14: 83-106.

Jørgensen, Lea Grosen. 2018. “Fra ‘medievalism’ til ‘middelalderisme’ – en introduktion.” Middelalderisme i dansk romantisk litteratur d. 2. marts. https://projekter.au.dk/middelalderisme-i-dansk-romantisk-litteratur/blog/vis/artikel/fra-medievalism-til-middelalderisme-en-introduktion/

Krause Jørgensen, Eva & Berit Merete Kjærulff (red.). Middelalderisme. Temanummer i Slagmark#79, Aarhus: 24-25.

Kjølby, Anton. 1944. Bondesønnen J.A. Hansen fra Langeland. Morsø Folkeblads Trykkeri.

Kofoed, Niels V. 1996. Den ukendte Ingemann. København: C.A. Reitzel.

Kofoed, Nina Javette & Bo Kristian Holm (red.). 2021. Pligt og omsorg. Velfærdsstatens lutherske rødder. København: Gads Forlag.

Korsgaard, Ove. 2004. Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. København: Gyldendal.

Lass, Roger. 1997. Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Lausten, Martin Schwartz. 2004. Danmarks Kirkehistorie. København: Gyldendal. 3. udgave.

Mackeprang, Moritz. 1882. “Krøniken om Jens Grands fangenskab.” Historisk Tidsskrift: 661.

Markkola, Pirjo. 1997. “Constructing and deconstructing the ‘strong Finnish Woman’.” Womens' History and Gender History, Historiallinen Aikakauskirja, vol. 95, no. 2: 153-160.

Martinsen, Lone Kølle. 2010. History as a Mass Experience. The Historical Fictions of Bernhard Severin Ingemann in a Political Context 1824-1836. Ph.D. Thesis, Florence: The European University Institute.

Martinsen, Lone Kølle. 2012a. “Bondefrihed og andre verdensbilleder: Idéhistoriske Studier af B.S. Ingemanns Danmarkshistorie.” TEMP, Tidsskrift for Historie 3 (5): 75-103.

Martinsen, Lone Kølle. 2012b. “This Time as Romantic Fiction. Monarchism and Peasant Freedom in the Historical Literature of B.S. Ingemann 1824-1836.” Romantic, Journal for the Study of Romanticisms 01: 103-124.

Martinsen, Lone Kølle. 2015. “Combining Intellectual History and the history of the Book: A Case Study on the Concept of Folk in Popular Literature in the Nineteenth Century.” Concepts, Contributions to the History of Concepts, vol. 10 (2): 91-110.

Martinsen, Lone Kølle. 2019. “På slagmarken med Prinds Otto: Kønsballade hos B.S. Ingemann i 1835.” I Middelalderisme, red. Eva Krause Jørgensen & Berit Merete Kjærulff. Temanummer i Slagmark#79, Aarhus: 97-118.

Martinsen, Lone Kølle. 2021a. “Se på Saxo”. I Den sete kirke. Festskrift til Carsten Bach-Nielsen, red. Mattias Skat Sommer m.fl. 77-92. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Martinsen, Lone Kølle. 2021b. “‘A Shieldmaiden Born to Fight and Love’: A Conceptual History of Kvinder and Old Norse Mythology in Grundtvig, Ingemann and Oehlenschlägers Romantic Poetry”. I Mythology and Nation Building: N.F.S. Grundtvig and his European Contemporaries, red. Sophie Bønding m.fl. 195-237. Aarhus: Aarhus University Press.

Martinsen, Lone Kølle & Gertrud Oelsner. 2022. “‘The Sunrise on the Peasant Shines’. Romantic Cultural Constructions of a Nordic Sonderweg in Nineteenth-Century Painting”. Nordic Romanticism. Translation, Transmission, Transformation, red. Cian Duffy & Robert Rix. 125-166. London: Palgrave Macmillan.

Matthews, David. 2015. “How Many Middle Ages?” David Matthews: Medievalism: A Critical History. 13-41. Cambridge: D.S. Brewer.

Møller, Jes Fabricius. 2012. “Katolikkernes stilling og antikatolicisme i Danmark 1800-1849.” Kirkehistoriske Samlinger: 113-135.

Møller, Jes Fabricius & Uffe Østergaard. 2015. “Lutheran Orthodoxy and Anti-Catholicism in Denmark 1536-2011.” I European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective, red. Yvonne Maria Werner & Jonas Harvard. 165-189. Amsterdam: Rodopi.

Møller, Lis. 2019. “For konge og fædreland. Valdemar Sejr hos B.S. Ingemann og Agnes Slott- Møller.” I Fiktionaliseret historie. Temanummer i Passage, red. Lis Møller m.fl. Tidsskrift for litteratur og kritik, årg. 34, nr. 81: 87-103. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Nelson, Robert H. 2017. Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy. Aarhus: Aarhus University Press.

Nevers, Jeppe. 2011a. Fra skældsord til slagord. Demokratibegrebet i dansk politisk historie. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Nevers, Jeppe. 2011b. “The Transformation of Danish Monarchism in the Age of Enlightenment.” I Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures 1740-1820, red. Pasi Ihalainen m.fl. 157-168. Farnham: Ashgate.

Nielsen, Marita Akhøj. 1987. Efterskrift. København: Det danske sprog og litteraturselskab.

Nielsen, Marita Akhøj. Arkiv for dansk litteratur, afsnittet Salmer og religiøse digte. https://tekster.kb.dk/text/adl-authors-ingemann-p-root#a3.4

Nielsen, Niels Kayser. 2009. Bonde, stat og hjem. Nordisk demokrati og nationalisme – fra pietismen til 2. verdenskrig. Aarhus: Aarhus University Press.

Nørby Pedersen, Maria. 2022. Forsorg for de fattige: Fattigforsorg i lyset af en religiøs forståelseshorisont, Danmark 1522-1739. Ph.d. afhandling, Aarhus Universitet.

Petersen, Jørn Henrik & Klaus Petersen. 2009. “Religion, kirke og velfærdsstat: Er der en sammenhæng?” Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 54: 39-65.

Rasmussen, Jens. 1979. Provst U.A. Plesners virke som embedsmand og politiker. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Said, Edward W. 1978. Orientalism. Random House.

Seip, Jens Arup. 1958. “Teorien om det opinionsstyrte enevelde.” Norsk Historisk Tidsskrift, bd. 38: 397-463.

Steenstrup, Johannes. 1887-1888. “Granskninger over nogle Personer i B. S. Ingemann’s ‘Valdemar Seier’.” Historisk Tidsskrift, bind 6, række 1: 789-793.

Stenius, Henrik. 1997. “The Good life is a life of Conformity. The Impact of Lutheran Tradition on Nordic Political Culture”. I The Cultural Construction of Norden, red. Bo Stråth & Øystein Sørensen. 161-171. Oslo: Scandinavia Press.

Stopa, Sasja Emile Mathiasen. 2020. “Trusting God and his Earthly Masks: Exploring the Lutheran roots of the Scandinavian high-trust culture.” Journal of Historical Sociology, Bind 33, Nr. 4, 12: 456-472.

Stråht, Bo & Øystein Sørensen. 1997. The Cultural Construction of Norden. Oslo: Scandinavian University Press.

Stråht, Bo. 2004. “Nordic Modernity: Origins, Trajectories and Prospects.” Thesis Eleven; 77; 5. Sage Publications.

Stråht, Bo. 2005. “The normative foundations of the Scandinavian welfare states in historical perspective.” I Normative Foundations of the Welfare State. The Nordic experience, red. Nanna Kildal & Stein Kuhnle. 34-51. London & New York: Routledge.

Thorkildsen, Dag. 1997. “Religious Identity and Nordic Identity.” I The Cultural Construction of Norden, red. Bo Stråth & Øystein Sørensen. 168-190. Oslo: Scandinavia Press.

Thorkildsen, Dag. 2010. “Lutherdom, Vekkelse og de nordiske velferdsstater.” TEMP, Tidsskrift for historie, årg. 1: 131-144.

Werner, Yvonne Maria. 2003. “Grundtvig – en kyrkofader för danska katolska konvertitter rundt sekelskiftet 1900?” I Grundtvig- Nycklen til det danska? red. Hanne Sanders & Ole Vind. 91-125. Centrum for Danmarksstudier 1. Göteborg og Stockholm: Makadam Förlag.

Winge, Mette. 1997. Fortiden som spejl. Om danske historiske romaner. København: Samleren.

Witozek, Nina. 1997. “Fugitives from Utopia: The Scandinavian Enlightenment reconsidered.” I The Cultural Construction of Norden, red. Bo Stråth & Øystein Sørensen. 72-90. Oslo: Scandinavia Press.

Zetterberg Gjerlevsen, Simona & Henrik Skov-Nielsen. 2020. “Distinguishing Fictionality.” I Exploring Fictionality: Conceptions, Test Cases, Discussions, red. Cindie Aaen Maagaard, Daniel Schäbler & Marianne Wolff Lundholt. 19-39. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Østergård, Uffe. 2017. Hvorfor er danskerne danske? Om Reformationen og nationaliteten. København: Eksistensen.

Downloads

Publiceret

2022-10-19

Citation/Eksport

Martinsen, L. K. (2022). Katolicisme i Ingemanns danmarkshistorie: En større fortælling om Nord og Syd . Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(2), 125–150. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i2.134333

Nummer

Sektion

Artikler