Fra kulturformidling til kulturmødesteder. Social interaktion med kommunikationsnetværk

  • Roy Langer

Resumé

Denne artikel har til formål at præsentere en sociologisk og kommunikationsteoretisk forståelsesramme for kulturinstitutioners arbejde i et i stigende grad fragmenteret samfund ved at fokusere på netværkskommunikation. Artiklen udfordrer kulturinstitutioners traditionelle, oftest politisk definerede (men samtidig ofte internaliserede) rolleforståelse som (envejs-)kulturformidlere i integrationen af kulturelle minoriteter. I stedet foreslås, med afsæt i netværkstilgangen, en forståelse af kulturinstitutioner som kulturmødesteder, der er forankret i og interagerer med diverse minoritetsnetværk for at bidrage til en gensidig kulturtilpasning. Der argumenteres for, at en sådan forståelse på længere sigt også rummer bedre argumenter til at beskytte og øge disse institutioners egen legitimitet.
Publiceret
2017-11-01
Citation/Eksport
Langer, R. (2017). Fra kulturformidling til kulturmødesteder. Social interaktion med kommunikationsnetværk. Biblioteksarbejde, (70), 13-27. https://doi.org/10.7146/bibarb.v0i70.97748
Sektion
Artikler