https://tidsskrift.dk/bibarb/issue/feed Biblioteksarbejde 2018-06-15T16:12:24+02:00 Nanna Kann-Rasmussen nanna.kann.rasmussen@hum.ku.dk Open Journal Systems <p>Biblioteksarbejde er et afsluttet tidsskrift. Det efterfølgende tidsskrift Dansk Biblioteksforskning findes også på denne platform, og er også afsluttet.</p> <p>Det nuværende Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling udkommer stadig i gratis og åben udgave her på denne platform.</p> <p>Tidsskriftet blev udgivet af den daværende Danmarks Biblioteksskole, som siden skiftede navn til Det Informationsvidenskabelige akademi. Nu omdøbt til: Institut for Informationsstudier. Alle adresser og mailadresser i den trykte udgave er derfor forkerte.</p> https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106332 Kolofon 2018-06-15T16:12:24+02:00 Anders Ørum IVA-abon.ntik@hum.ku.dk Søren Brier IVA-abon.ntik@hum.ku.dk Leif Emerek IVA-abon.ntik@hum.ku.dk <p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">1. udgave, juni 1990 <br /> ISBN 87-88524-21-3  <br /> © Forfatterne </span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Redaktion:</span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /> Anders Ørom<br /> Søren Brier<br /> Leif Emerek </span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Ansvarshavende:</span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /> Anders Ørom        </span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Layout: </span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Bruno Kjær</span></p> 2018-06-15T16:12:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106333 Forord 2018-06-15T16:12:24+02:00 Anders Ørum IVA-abon.ntik@hum.ku.dk 2018-06-15T16:12:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106334 Er Biblioteks-Dokumentations-Informationsområdet videnskab eller håndværkskunst? En tværvidenskabelig perspektivering 2018-06-15T16:12:24+02:00 Søren Brier IVA-abon.ntik@hum.ku.dk Intet abstract 2018-06-15T16:12:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106335 Biblioteksskolens flugt over plankeværket 2018-06-15T16:12:24+02:00 Søren F. Lund IVA-abon.ntik@hum.ku.dk Intet abstract 2018-06-15T16:12:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106336 Indledende overvejelser over faglitteraturens typologi og udtryksformer 2018-06-15T16:12:24+02:00 Birger Hjørland IVA-abon.ntik@hum.ku.dk Intet abstract 2018-06-15T16:12:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106337 Litteratursociologi 2018-06-15T16:12:24+02:00 Leif Emerek IVA-abon.ntik@hum.ku.dk <span style="font-family: Arial;"><span>En anmeldelse af Leif Emerek</span></span> 2018-06-15T16:12:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106338 Døde bøger og tomme hylder 2018-06-15T16:12:24+02:00 Birger Hjørland IVA-abon.ntik@hum.ku.dk <span style="font-family: Arial;">En anmeldelse af Birger Hjørland</span> 2018-06-15T16:12:24+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106339 Summaries 2018-06-15T16:12:24+02:00 Leif Emerek IVA-abon.ntik@hum.ku.dk Søren Brier IVA-abon.ntik@hum.ku.dk Leif Emerek IVA-abon.ntik@hum.ku.dk 2018-06-15T16:12:24+02:00 ##submission.copyrightStatement##