Biblioteksarbejde https://tidsskrift.dk/bibarb <p>Biblioteksarbejde er et afsluttet tidsskrift. Det efterfølgende tidsskrift Dansk Biblioteksforskning findes også på denne platform, og er også afsluttet.</p> <p>Det nuværende Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling udkommer stadig i gratis og åben udgave her på denne platform.</p> <p>Tidsskriftet blev udgivet af den daværende Danmarks Biblioteksskole, som siden skiftede navn til Det Informationsvidenskabelige akademi. Nu omdøbt til: Institut for Informationsstudier. Alle adresser og mailadresser i den trykte udgave er derfor forkerte.</p> da-DK Biblioteksarbejde 0106-2514 <span>Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.</span> Kolofon https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106332 <p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">1. udgave, juni 1990 <br /> ISBN 87-88524-21-3  <br /> © Forfatterne </span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Redaktion:</span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /> Anders Ørom<br /> Søren Brier<br /> Leif Emerek </span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Ansvarshavende:</span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /> Anders Ørom        </span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Layout: </span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Bruno Kjær</span></p> Anders Ørum Søren Brier Leif Emerek ##submission.copyrightStatement## 2018-06-15 2018-06-15 29 Forord https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106333 Anders Ørum ##submission.copyrightStatement## 2018-06-15 2018-06-15 29 3 4 Er Biblioteks-Dokumentations-Informationsområdet videnskab eller håndværkskunst? En tværvidenskabelig perspektivering https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106334 Intet abstract Søren Brier ##submission.copyrightStatement## 2018-06-15 2018-06-15 29 5 14 Biblioteksskolens flugt over plankeværket https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106335 Intet abstract Søren F. Lund ##submission.copyrightStatement## 2018-06-15 2018-06-15 29 17 31 Indledende overvejelser over faglitteraturens typologi og udtryksformer https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106336 Intet abstract Birger Hjørland ##submission.copyrightStatement## 2018-06-15 2018-06-15 29 35 50 Litteratursociologi https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106337 <span style="font-family: Arial;"><span>En anmeldelse af Leif Emerek</span></span> Leif Emerek ##submission.copyrightStatement## 2018-06-15 2018-06-15 29 53 59 Døde bøger og tomme hylder https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106338 <span style="font-family: Arial;">En anmeldelse af Birger Hjørland</span> Birger Hjørland ##submission.copyrightStatement## 2018-06-15 2018-06-15 29 61 71 Summaries https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/106339 Leif Emerek Søren Brier Leif Emerek ##submission.copyrightStatement## 2018-06-15 2018-06-15 29 74 76