Biblioteksarbejde https://tidsskrift.dk/bibarb <p>Biblioteksarbejde er et afsluttet tidsskrift. <br /><br />Det efterfølgende tidsskrift Dansk Biblioteksforskning findes også på denne platform, og er også afsluttet.</p> <p>Herefter fulgte Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, der også kan findes på denne platform. Dette tidsskrift er også afsluttet. <br /><br />Endeling kan de seneste udgivelser ses på Nordic Journal of Library and Information Studies - også på denne platform.</p> <p>Tidsskriftet Biblioteksarbejde blev i sin tid udgivet af den daværende Danmarks Biblioteksskole, som siden skiftede navn til Det Informationsvidenskabelige akademi. Senere omdøbt til Institut for Informationsstudier og lagt ind uner Københavns Universitet. Og endelig igen omdøbt til Institut for Kommunikation. Alle adresser og mailadresser i den trykte udgave er derfor forkerte.</p> Danmarks Biblioteksskole da-DK Biblioteksarbejde 0106-2514 <span>Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.</span> Kolofon https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102659 <strong><span style="font-family: Arial;">TEMA: Informationssøgning og formidling. Aktuelle billeder af bibliotekernes og bibliotekarens rolle</span></strong><br /><p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">1. udgave, august 1999 <br /> ISBN 87-88524-62-0 <br /> © Forfatterne </span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Redaktion:</span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /> Hans Jørn Nielsen<br /> Marianne Lykke Nielsen<br /> Erik Thorlund Jepsen<br /> Marianne Hummelshøj Holm</span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Ansvarshavende:</span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><br /> Hans Jørn Nielsen <br /> Marianne Lykke Nielsen</span></p><p><strong> <span style="font-family: Arial; font-size: small;">Layout: </span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Bruno Kjær </span></p><p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Billedkunst:</span></strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Mikael Hansen</span></p> Hans Jørn Nielsen Marianne Lykke Nielsen Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 10.7146/bibarb.v0i56.102659 Forord https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102660 Hans Jørn Nielsen Marianne Lykke Nielsen Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 3 6 10.7146/bibarb.v0i56.102660 Ruslands folkebibliotekers historiske arv i 90-ernes nye udfordringer https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102662 Intet abstract Poul Flou Pedersen Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 7 24 10.7146/bibarb.v0i56.102662 Lovgrundlaget for Ruslands biblioteker https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102663 Intet abstract Poul Flou Pedersen Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 25 28 10.7146/bibarb.v0i56.102663 Kvindebiblioteket i Jekaterinburg https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102664 Intet abstract Poul Flou Pedersen Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 29 32 10.7146/bibarb.v0i56.102664 En god bog er også et lægemiddel. Biblioterapi i Rusland https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102665 Intet abstract Erik Adrian Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 33 35 10.7146/bibarb.v0i56.102665 Vor videnskab har sine særlige funktioner https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102666 <span style="font-family: Arial;">oversat fra russisk af Erik Adrian</span> Jurij Nikolajeviitsj Stoljarov Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 37 42 10.7146/bibarb.v0i56.102666 Bogbrænding i Jekaterinburg https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102667 Itet abstract Erik Adrian Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 43 45 10.7146/bibarb.v0i56.102667 Bibliotekssystemet i Rumænien. Generel oversigt https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102668 <span style="font-family: Arial;">oversat fra rumænsk af Catalina Marinescu</span> Alina Dragomir Marius Andrei Fudulu Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 47 51 10.7146/bibarb.v0i56.102668 Rumænske biblioteker - på vej mod nye udfordringer i år 2000 https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102669 <span style="font-family: Arial;">oversat fra engelsk af Marianne Lykke Nielsen</span> Christina Laura Filip Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 53 54 10.7146/bibarb.v0i56.102669 Studieordningen ved afdelingen for Biblioteks- og Informationsvidenskab ved Bukarest Universitet https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102670 <span style="font-family: Arial;">oversat fra engelsk af Erik Thorlund Jepsen</span> Gabriela Dumitrache Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 55 57 10.7146/bibarb.v0i56.102670 Biblioteksarbejdets mangesidighed https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102671 <span style="font-family: Arial;">Anmeldelse af Anders Ørom</span> Anders Ørum Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 59 61 10.7146/bibarb.v0i56.102671 Lysets og stilhedens arkitektur https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102672 <span style="font-family: Arial;">Anmeldelse af Anders Ørom</span> Anders Ørum Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 63 66 10.7146/bibarb.v0i56.102672 Summaries https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/102673 Marianne Lykke Nielsen Copyright (c) 2017 Biblioteksarbejde 1999-08-01 1999-08-01 56 67 67 10.7146/bibarb.v0i56.102673