Kolofon

  • Hans Elbeshausen

Resumé

1. udgave, december 2004

ISBN 87-88524-79-5
ISSN 0106-2514

TEMA: Kommunikation og Diskurs

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole.
Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.Abonnement for 24. årgang kr. 350 inkl. moms.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktører af dette nummer:
Hans Elbeshausen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Layout:
Bruno Kjær

Publiceret
2017-11-01
Citation/Eksport
Elbeshausen, H. (2017). Kolofon. Biblioteksarbejde, (70), 2. https://doi.org/10.7146/bibarb.v0i70.97746