Visuelle læringsprocessers betydning for studerendes kompetencer i innovation og kreativitet

  • Conny Geisler Rosenkilde
  • Linda Brink
  • Anne-Mette Kjær
  • Mette Wibroe Nielsen
Nøgleord: Visuel læring, didaktik, kreativitet, innovation, ergoterapi

Resumé

Selv om professionsuddannelserne de senere år har haft fokus på at udvikle de studerendes innovative og kreative kompetencer, uddannes de studerende alligevel ofte i en undervisningskultur, der indirekte opfordrer til passivitet, konformitet og fantasiløshed og hvor skabelon- og metodetænkning præmieres.

 

I forsøget på at løse dette dilemma har vi på Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, under overskriften ’Projekt Visuel Læring’, eksperimenteret med at inddrage forskellige visuelle elementer for at skabe en undervisningsform, der fremmer de studerendes aktive læringsprocesser og derved øger deres kompetencer i innovation og kreativitet.

 

I denne artikel vil vi give et indblik i de didaktiske processer, og de bagvedliggende refleksioner der har været gennemgående før, under og efter projektet. Vi vil desuden give et bud på hvordan et projekt, der i første omgang er drevet af få ildsjæle, implementeres og forankres til en læringskultur, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab nu er en naturlig del og bagvedliggende tanke i uddannelsesplanlægningen på alle niveauer.

Publiceret
2019-02-23
Citation/Eksport
Rosenkilde, C., Brink, L., Kjær, A.-M., & Nielsen, M. (2019). Visuelle læringsprocessers betydning for studerendes kompetencer i innovation og kreativitet. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/112290
Sektion
Fagprofessionelle artikler