Kvalitet i partnerskaber mellem folkeskole og læreruddannelse

– Universitetsskoler som eksempel

Forfattere

  • Thomas R. S. Albrechtsen
  • Dorthe Carlsen
  • ole Gammelgaard
  • Roland Hachmann

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143364

Nøgleord:

læreruddannelse, partnerskaber, universitetsskole, kvalitet, undersøgelsesfællesskab

Resumé

Formålet med artiklen er at redegøre for og diskutere, hvordan idéen om partnerskaber mellem folkeskole og læreruddannelse har udviklet sig historisk, med udgangspunkt i nogle få eksempler og med særligt blik på idéen om opbyggelsen af universitetsskoler. Artiklen bidrager således med et overblik over nogle tendenser i partnerskabsdannelser som et særligt kriterium for læreruddannelse af høj kvalitet. Vi zoomer i artiklen ind på den partnerskabsmodel, vi har udviklet på UCSYD, hvor vi med idéen om universitetsskoler søger at favne flere aktører og forskellige vidensformer, og som centrerer sig om skabelsen og udviklingen af didaktiske undersøgelsesfællesskaber, der bidrager til både forskning, uddannelses- og skoleudvikling.

Forfatterbiografier

Thomas R. S. Albrechtsen

docent, UCSYD

Dorthe Carlsen

docent, UCSYD

ole Gammelgaard

lektor, UCSYD

Roland Hachmann

lektor, ph.d. UCSYD

Downloads

Publiceret

2024-02-09

Citation/Eksport

Albrechtsen, T. R. S., Carlsen, D., Gammelgaard, ole, & Hachmann, R. (2024). Kvalitet i partnerskaber mellem folkeskole og læreruddannelse : – Universitetsskoler som eksempel. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 23. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143364