Fagdidaktik i et krydsfelt mellem læreruddannelse og praktik

en undersøgelse af engelsklærerstuderendes kognition om grammatik

Forfattere

  • Morten Gustenhoff
  • Mette Vedsgaard Christensen
  • Søren Rørdam Bastholm
  • Maibrit Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v8i2.138294

Nøgleord:

lærerstuderende, læreruddannelse, lærerkognition, engelskundervisning, fagdidaktik

Resumé

Denne artikel præsenterer resultaterne af en undersøgelse af lærerstuderendes kognition om grammatikundervisning i engelskundervisningen i grundskolen og på læreruddannelsen. På trods af kendte fordele ved den funktionelle grammatikundervisning ved vi, at en traditionel tilgang stadig spiller en rolle – for så vidt der undervises eksplicit i grammatik i engelskundervisningen. Formålet med denne undersøgelse er derfor at bidrage til at afdække, hvad der har betydning for de didaktiske valg, de lærerstuderende foretager i grammatikundervisningen, samt hvordan disse dannes i forbindelse med læreruddannelse og praktik. Undersøgelsen tager inspiration fra Q-metodologien, og ved hjælp af analyser af forskellige, kombinerede datatyper viser vores undersøgelse, at almenpædagogiske spørgsmål om elevers adfærd og motivation og forventninger til læreres forberedelsestid i højere grad end fagdidaktiske perspektiver vægtes af de engelskstuderende. Undersøgelsen bidrager dermed med viden om, hvordan lærerstuderende udvikler grammatikundervisningen i fremmedsprogsundervisningen, men den skriver sig også ind i en aktuel diskussion af fagdidaktikkens udfordringer i en kombinationsuddannelse.

Forfatterbiografier

Morten Gustenhoff

VIA University College, Læreruddannelsen Aarhus

Mette Vedsgaard Christensen

VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus

Søren Rørdam Bastholm

VIA University College, Læreruddannelsen i Silkeborg

Maibrit Kristensen

VIA University College, Læreruddannelsen i Nr. Nissum

Downloads

Publiceret

2023-06-30

Citation/Eksport

Gustenhoff, M., Christensen, M. V., Bastholm, S. R., & Kristensen, M. (2023). Fagdidaktik i et krydsfelt mellem læreruddannelse og praktik: en undersøgelse af engelsklærerstuderendes kognition om grammatik. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 8(2). https://doi.org/10.7146/lup.v8i2.138294

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema