Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium

- interaktioner, relationer og spændingsfelter på lærerstuderendes vej ind i lærerfaget

Forfattere

  • Birgitte Lund Nielsen
  • Anja Madsen Kvols

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127799

Resumé

Artiklen diskuterer muligheder og udfordringer for deltagelse og tilblivelse som lærerstuderende på 1. årgang, baseret på empirisk materiale fra “Ind i lærerfaget”, som er ét af en række projekter i “Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium”
(LULAB). Det bliver en pointe, der fremskrives i artiklens analyser, at projektet ikke kan forstås uden at forstå det som et LULAB-projekt med bott om-up eksperimenterende indsatser i professionelt samarbejde. Baseret på analyserne kondenseres en række interaktioner og relationer, der opleves som afgørende af aktørerne: oplevelse af sammenhæng på fl ere planer, udstrakt praktik på 1. årgang giver både muligheder og udfordringer, relationen mellem læreruddanner og lærerstuderende, herunder positionering af lærerstuderende som medudviklere, at studerende opleves at tage ansvar, og at forankring ikke bare må ses som et format, der rulles ud, de nye aktører skal også opleve mening. Der peges således både på positive mulighedsrum i relation til læreruddannelsen som professionsrett et uddannelse, men også på udfordringer og spændinger.

Downloads

Publiceret

2021-06-29

Citation/Eksport

Lund Nielsen, B., & Madsen Kvols, A. (2021). Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium: - interaktioner, relationer og spændingsfelter på lærerstuderendes vej ind i lærerfaget. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 6(1), 171–190. https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127799