Læreruddanneres engagement i eksperimenterende didaktiske initiativer

- analyseret i professionsdidaktisk perspektiv

Forfattere

  • Raffaele Brahe-Orlandi
  • Birgitte Lund Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127789

Resumé

I artiklen undersøges læreruddanneres forståelse og engagement i arbejdet med at oversætte og være med til at  implementere eksternt initierede didaktiske initiativer, der ikke oprindeligt er tænkt ind i læreruddannelsen. Det drejer sig om initiativerne Playful Learning, teknologiforståelse, Engineering i skolen, innovation og entreprenørskab samt makerspaces eller makerdidaktik. Artiklen er det foreløbige resultat af et sekventielt teoretisk og empirisk forskningsprojekt. Resultaterne i artiklen baserer sig primært på et fokusgruppeinterview med læreruddannere, men de trækker ligeledes tråde til teori og eksisterende forskning på LU-området samt den empiri, der tidligere er indsamlet i projektet. Overordnet diskuteres i artiklen de potentialer og udfordringer, initiativerne rummer i forhold til udviklingen af professionsdidaktik på en læreruddannelse. Mulighederne og udfordringerne består af dels forhold knyttet til det organisatoriske oversætt elsesarbejde, læreruddannere og ledere skal lave, og dels de nye begreber og bagvedliggende værdier, initiativerne rummer, og der kræver en nærmere defi nition, så de fremstår tydelige og afgrænsede.

Downloads

Publiceret

2021-06-29

Citation/Eksport

Brahe-Orlandi, R., & Lund Nielsen, B. (2021). Læreruddanneres engagement i eksperimenterende didaktiske initiativer: - analyseret i professionsdidaktisk perspektiv. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 6(1), 092–112. https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127789