Hvad skal vi med læreruddannelsen?

- om teori- og praksisudfordringer i overgangen mellem læreruddannelse og profession

Forfattere

  • Pia Rose Böwadt
  • Nana Vaaben

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127787

Resumé

Artiklen undersøger lærerstuderendes og nye læreres identitetsarbejde i tilblivelsen som lærere samt hvilke teori/praksis-forståelser, der opstår i processen. Under uddannelsen motiveres de studerende af en forestilling om den gode lærer, og de
beskytt er denne forestilling gennem afstandtagen og selvansvarliggørelse. Som færdiguddannede i en presset hverdag med handletvang vanskeliggøres identitetsarbejdet dog, når de oplever at mått e gå på kompromis med netop denne idé. De nye lærere efterspørger derfor redskaber og en mere virkelighedstro læreruddannelse. Artiklen viser, at de lærerstuderende og nye lærere abonnerer på en professionsforståelse, der handler om viljen til at påtage sig forpligtelser, men ikke på en professionsforståelse, der indbefatt er udvikling af teori og brug af professionsfagligt sprog. De udtrykker primært en dikotomisk teori/praksis-forståelse med en forestilling om, at ”virkeligheden” fi ndes ude på skolerne. Artiklen diskuterer forholdet mellem teori og praksis og foreslår en mindre dikotomisk forståelse af og balance mellem
praksisnærhed og praksisfj ernhed i såvel læreruddannelse som folkeskole.

Downloads

Publiceret

2021-06-29

Citation/Eksport

Rose Böwadt, P., & Vaaben, N. (2021). Hvad skal vi med læreruddannelsen? - om teori- og praksisudfordringer i overgangen mellem læreruddannelse og profession. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 6(1), 051–072. https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127787