Læreruddannelsens rolle i lærerprofessionens historiske tilblivelse

Forfattere

  • Per Fibæk Laursen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127785

Resumé

Formålet med artiklen er at foretage en tolkning af læreruddannelsens rolle i forhold til lærernes og skolens historiske tilblivelse med udgangspunkt i begrebet om didaktiske revolutioner. Første didaktiske revolution, opfi ndelsen af undervisning, skabte hverken lærerstand eller -uddannelse, da undervisningen blev varetaget af den gejstlige stand. Under anden didaktiske revolution omkring år 1800 spillede læreruddannelsen en central rolle i tilblivelsen af den danske lærerstand, som afløste degnene som undervisere, og som fi k en social placering uden for den gejstlige stand. En selvstændig lærerstand med undervisning som hovedbeskæftigelse og med kompetencer fra en læreruddannelse blev udviklet samtidig med skabelsen af en planmæssig undervisning i strukturerede skolemæssige rammer og med regelmæssig skolegang fra elevernes side, hvilket var det centrale i anden didaktiske revolution. Under tredje didaktiske revolution fra omkring 1960 spillede læreruddannelsen en tilsvarende central rolle i lærererhvervets transformation fra stand til profession, hvilket var med til at muliggøre reformpædagogikkens modernisering af folkeskolen.

Downloads

Publiceret

2021-06-29

Citation/Eksport

Fibæk Laursen, P. (2021). Læreruddannelsens rolle i lærerprofessionens historiske tilblivelse. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 6(1), 033–050. https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127785