Racialization and Racism in Denmark

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/kkf.v36i2.141914

Referencer

Andersen, A., Hvenegård-Lassen, K. and Knobblock, I. 2015. Feminism in Postcolonial Nordic Spaces. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 23(4), 239-245.

Andreassen, R. 2003. The ‘exotic’ as mass entertainment: Denmark 1878-1909. Race & Class. 45(2), 21-38.

Andreassen, R. 2007. Der er et yndigt land – Medier, minoriteter og danskhed. Copenhagen: Tiderne Skifter.

Andreassen, R. 2019. Mediated Kinship: Gender, Race and Sexuality in Donor Families. London: Routledge.

Andreassen, R. and Siim, B. 2010. Debatter og reguleringer af muslimske tørklæder. Religiøse symboler og populisme. Politik. 13(4), 15-24.

Andreassen, R. and Henningsen, A.F. 2011. Menneskeudstilling: Fremvisninger af eksotiske mennesker i Zoologisk Have og Tivoli. Copenhagen: Tiderne Skifter.

Andreassen. R. and Vitus, K. eds. 2015. Affectivity and Race: Studies from Nordic Contexts. London: Routledge.

Andreassen, R., Henningsen, A.F. and Myong, L. eds. 2008. Hvidhed [special issue]. Kvinder, Køn & Forskning. 4(8).

Arce. J. and Suárez-Krabbe, J. 2018. Racism, Global Apartheid and Disobedient Mobilities: The Politics of Detention and Deportation in Europe and Denmark. KULT: Racism in Denmark. 15, 107-127.

Arnfred, S. 1996. Pengene eller livet? Feministiske forskningsnoter med afsæt i Afrika. Kvinder, Køn & Forskning. 4, 5-21.

Bilge, S. 2014. Whitening Intersectionality: Evanescence of Race in Intersectionality Scholarship. In: Hund, W. D. and Lentin, A. eds. Racism and Sociology. Zürich: Lit, 175-206.

Bissenbakker, M. 2023 (in press). Introduktion. In: Bissenbakker, M. ed. Tilknytningens grænser: Den affektive regulering af migration i Danmark. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 9-39.

Blaagaard, B. and Andreassen, R. 2012. Disappearing Act: The Forgotten History of Colonialism, Eugenics and Gendered Othering in Denmark. In: Hipfl , B. and Loftsdóttir, K. eds. Teaching Race with a Gendered Edge. Budapest: Central European University Press, 81-96

Carbin, M. and Edenheim, S. 2013. The Intersectional Turn in Feminist Theory: A Dream of a Common Language? European Journal of Women’s Studies. 20(3), 233-248.

Christensen, A.D. and Jensen, S.Q. 2019. Intersektionalitet – begrebsrejse, kritik og nytænkning. Dansk Sociologi. 2(30), 15-33.

Christiansen, C.C. and Rasmussen, L.K. 1996. Kvindelige islamister og post-kolonialisme. Muslim først, så kvinde? Kvinder, Køn & Forskning. 4, 45-65.

Cramer, N., Elg, E., Jørgensen, A.V. eds. 2021. Sorthed. Special issue of Periskop: Forum for kunsthistorisk debat. No. 25.

Dahl, U. 2021. Nordic Academic Feminism and Whiteness as Epistemic Habit. In: Keskinen, S., Stoltz, P. and Mulinari, D. eds. Feminisms in the Nordic Region: Neoliberalism, Nationalism and Decolonial Critique. Cham: Palgrave Macmillan, 113-132.

Dahler, N. 2020. Biometrics as Imperialism: Age Assessments of Young Asylum Seekers in Denmark. Race & Class. 62(1), 24-45.

Danbolt, M. 2017. Retro Racism: Colonial Ignorance and Racialized Affective Consumption in Danish Public Culture. Nordic Journal of Migration Research. 7(2), 105-113.

Danbolt. M. 2020. Ind i friktionen. Kunstkritikk [online]. [Accessed 1 September 2023]. Available from: https://kunstkritikk.no/ind-i-friktionen/

Danbolt, M. and Myong, L. 2019. Racial Turns and Returns: Recalibrations of Racial Exceptionalism in Danish Public Debates on Racism. In: Hervik, P. ed. Racialization, Racism and Antiracism in the Nordic Countries. New York: Palgrave Macmillan, 39-61.

Dansk kønsforsknings indre og ydre rammer [The internal and external frameworks of Danish Gender Studies]. 2022. The Danish Gender Studies Conference, 18-19 August 2022. Centre for Gender, Sexuality and Difference. University of Copenhagen.

de los Reyes, P., Molina, I. and Mulinari, D. eds. 2002. Maktens olika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniale Sverige. Stockholm: Atlas.

Diallo, O.-K.M. 2019. At the Margins of Institutional Whiteness: Black Women in Danish Academia. In: Emejulu, A. and Sobande, F. eds. To Exist is to Resist: Black Feminism in Europe. London: Pluto Press, 219-228.

Diallo, O.-K.M. and Friborg, N.M. 2021. Subverting the White Cis Gaze: Towards a Pedagogy of Discomfort, Accountability and Care in the Anthropology Classroom. Teaching Anthropology. 10(4), 17-35.

Elg, E. 2020. Øjne som tårnlygter. Amulet Magasin. 1, 141-185.

Elg, E. 2021. Karen Blixens Plads. Bermærkninger om fl yvning, ikke-fl yvning og plads. Periskop – Forum for kunsthistorisk debat. Sorthed. 25, 138-147.

Faber, S.T., Christensen, A.D. and Mørck, Y. 2019. Intersektionalitet 30 år – en introduktion. Dansk sociologi. 30(2), 5-13.

Fiig, C. 2019. Skarpere med end uden? Kønsforskning og politologi. Politica. 51(1), 5-18.

Folketinget [The Danish Parliament]. 2021. V137 om overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer [Excessive activism in certain research environments]. [Accessed 1 September 2023]. Available from: https://www.ft.dk/samling/20201/vedtagelse/v137/index.htm

Frello, B. 2007. Om distributionen af hvidhed – race, raceoverskridelse og racisme i John Fords Forfølgeren. Kontur. 15, 19-29.

Groglopo, A. and Suárez-Krabbe, J. 2023. Coloniality and Decolonisation in the Nordic region: An Introduction. In: Groglopo, A. and Suárez-Krabbe, J. eds. Coloniality and Decolonization in the Nordic Region. New York: Routledge, 1-21.

Guschke, B. 2023. The Persistence of Sexism and Racism at Universities: Exploring the Imperceptibility and Unspeakability of Workplace Harassment and Discrimination in Academia. Copenhagen Business School [PhD]. PhD Series No. 06.2023.

Hansen, N.K.L. and Suárez-Krabbe, J. 2018. Introduction: Taking Racism Seriously. KULT: Racism in Denmark. 15, 1-10.

Hassani, A. 2023. Racialisation in a “Raceless” Nation: Muslims Navigating Islamophobia in Denmark’s Everyday Life. In: Groglopo, A. and Suárez-Krabbe, J. eds. Coloniality and Decolonization in the Nordic Region. New York: Routledge, 37-50.

Hervik, P. 1999. Den generende forskellighed. Danske svar på den stigende multikulturalisme. Copenhagen: Hans Reitzel.

Hervik, P. 2002. Mediernes muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes dækning af religion i Danmark. Copenhagen: Nævnet for Etnisk Ligestilling.

Hervik, P. 2019a. Racialization in the Nordic Countries: An Introduction. In: Hervik, P. ed. Racialization, Racism and Antiracism in the Nordic Countries. New York: Palgrave Macmillan, 3-37.

Hervik, P. 2019b. Denmark’s Blond Vision and the Fractal Logics of a Nation in Danger. Identities. 26(5), 529-545.

Horst, C. 1998. Den institutionelle racediskrimination trives godt. Social Kritik (Special Issue: Diskrimination & Racisme). 55, 4-7.

Hunter, E.L. 2021. Diasporiske perspektiver på racialiseringens kolonialitet i Danmark. Periskop – Forum for kunsthistorisk debat. Sorthed. 25, 89-111.

Hunter, E.L. 2023. Black Racial Isolation: Understanding African Diaspora Subjectivity in Post-Racial Denmark. Doctoral Dissertation. Berkeley, CA: University of California, Berkeley.

Hussein, M., Yilmaz, F. and O’Connor, T. 1997. Medierne, minoriteterne og majoriteten. En undersøgelse af nyhedsmedier og den folkelige diskurs i Danmark. Copenhagen: Nævnet for Etnisk Ligestilling.

Hvenegård-Lassen, K. and Staunæs, D. 2019. Elefanten i (bede)rummet. Raciale forsvindingsnumre, stemningspolitik og idiomatisk diffraktion. Kvinder, Køn & Forskning. 1-2, 44-57.

Hvenegård-Lassen, K. and Staunæs, D. 2020. Race Matters in Intersectional Feminisms: Towards a Danish Grammar Book. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 28(3), 224-236.

Hvenegård-Lassen, K., Staunæs, D. and Lund, R. 2020. Intersectionality, Yes, but How? Approaches and Conceptualizations in Nordic Feminist Research and Activism. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 28(3), 173-182.

Jaffe-Walter, R. 2016. Coercive Concern: Nationalism, Liberalism, and the Schooling of Muslim Youth. Stanford, CA: Stanford University Press.

Jagd, C.B. 1997. Når fordomme bliver til racediskrimination. Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination.

Jensen, S.Q. 2007. Fremmed, farlig og fræk: Unge mænd og etnisk/racial andenhed – mellem modstand og stilisering. PhD Dissertation. Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet.

Justesen, P. 2003. Racisme og diskrimination. Danmark og menneskerettighederne. Akademisk.

Khawaja, I. 2010. To Belong Everywhere and Nowhere: fortællinger om muslimskhed, fællesgørelse og belonging. PhD dissertation. Roskilde University.

Khawaja, I. 2015. “Det muslimske sofa-hjørne”. Muslimskhed, racialisering og integration. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 52(2), 29-38.

Khawaja, I. 2022. Memory Work as Engaged Critical Pedagogy: Creating Collaborative Spaces for Refl ections on Racialisation, Privilege and Whiteness. Nordic Journal of Social Research. 13(1), 94-107.

Khawaja, I., Staunæs, D. and Vertelyté, M. 2023. How Racial Matter Comes to Matter: Animacy, Memory Work, and Childhood Dolls.􀉸Body & Society. 29(3), 29-54.

Kim-Larsen, M.A.E. 2018. Hvid mælk - om racialisering af mælk og laktoseintolerans i forbindelse med transnational adoption. Kvinder, Køn & Forskning. 25(4), 38-48.

Kledal, A.R. 1997. Seksualitet og imperialisme. Kvinder, Køn & Forskning. 4, 51-62.

Kofoed, J. 2005. Holddeling. Når der gøres maskulinitet og hvidhed. Kvinder, Køn & Forskning. 3, 42-52.

Lagermann, L.C. 2013. Racialized Subjects in a Colourblind School. The International Journal on School Disaffection. 10(1), 73-91.

Lagermann, L. and Khawaja, I. 2022. Gode intentioner er ikke nok. Opgør med fem myter om racisme, diversitet og etniske minoriteter i pædagogisk praksis. Copenhagen: Dansk Psykologisk Forlag.

Lapiņa, L. 2018. Recruited into Danishness? Affective Autoethnography of Passing as Danish. European Journal of Women’s Studies. 25(1), 56-70.

Lewis, G. 2013. Unsafe Travel: Experiencing Intersectionality and Feminist Displacements. Signs. 38(4), 869-892.

Li, J.H. 2021. The Lived Class and Racialization: Histories of ‘Foreign Workers’ Children’s School Experiences in Denmark. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 7(3), 190-199.

Lindberg, A. 2022. Feeling Difference: Race, Migration, and the Affective Infrastructure of a Danish Detention Camp. Incarceration: An International Journal of Imprisonment, Detention and Coercive Confinement. 3(1), 1-18.

Lóftsdottir, K. and Jensen, L. eds. 2012. Whiteness and Postcolonialism in the Nordic Region: Exceptionalism, Migrant Others and National Identities. London and New York, NY: Routledge.

Lykke, N. 2020. Transversal Dialogues on Intersectionality, Socialist Feminism and Epistemologies of Ignorance. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 28(3), 197-210.

Lykke, N. 2023. “Post-War” Reflections on Intersectionality: Arrivals, Methodologies and Structural Entanglements. In: Davis, K. and Lutz, H. eds. The Routledge Handbook of Intersectionality Studies. Abingdon, Oxon and New York, NY: Routledge, 180-196.

Manzoor-Khan, S. 2019. Postcolonial banter. Verve Poetry Press.

Mulinari, D., Keskinen, S., Irni, S. and Tuori, S. 2009. Introduction: Postcolonialism and the Nordic Models of Welfare and Gender. In: Keskinen, S., Tuori, S., Irni, S. and Mulinari, D. eds. Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. London: Routledge, 1-16.

Myong, L. 2009. Adopteret. Fortællinger om transnational og racialiseret tilblivelse. PhD dissertation. Danish School of Education. Copenhagen: Aarhus University.

Myong, L. and Bissenbakker, M. 2016. Love Without Borders? White Transraciality in Danish Migration Activism. Cultural Studies. 30(1), 129-146.

Myong, L. and Bissenbakker, M. 2023 (in press). At vende Danmark ryggen. Danske kvinder og børn i interneringslejre i det nordøstlige Syrien. In: Bissenbakker, M. ed. Tilknytningens grænser: Den affektive regulering af migration i Danmark. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 146-176.

Mørck. Y. 1998. Bindestregsdanskere. Fortællinger om køn, generationer og etnicitet. Forlaget Sociologi.

Nebeling, M. and Bissenbakker, M. 2021. The White Tent of Grief. Racialized Conditions of Public Mourning in Denmark. Social & Cultural Geography. 22(2), 170-188.

Padovan-Özdemir, M. 2016. Racialised Entanglements of Teacher Professionalisation and Problematised Immigrant Schoolchildren: Crafting a Danish Welfare Nation-State, 1970-2013. Pedagogica Historica. 52(5), 485-506.

Padovan-Özdemir, M. and Øland, T. 2022. Racism in Danish Welfare Work with Refugees: Troubled by Difference, Docility and Dignity. Oxon, New York: Routledge.

Petersen, K.H. 1996. En køn historie. Postkoloniale kvinders kamp for kontrol over meningen med deres eget liv. Kvinder, Køn & Forskning. 4, 66-79.

Rasmussen, K-S. 2004. Hvad er dansk racisme? Minority Report. [online]. [Accessed 31 July 2023]. Available from: http://www.minority-report.dk/dansk/deltagere/kim_su_rasmussen.html.

Røgilds, F. 1995. Stemmer i et grænseland. En bro mellem unge indvandrere og danskere? København: Politisk Revy.

Schierup, C.U. 1993. På kulturens slagmark. Mindretal og størretal taler om Danmark. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag.

Schmidt, G. 2021. Boundary Work: Investigating the Expert Role of Danish Migration Researchers. Identities. 28(5), 543-560.

Singla, R. 2004. Youth relationships and ethnicity: A social psychological perspective. Young. 12(1), 50-70.

Skadegård, M.C. 2017. With Friends Like These, Who Needs Enemies? Structural Discrimination and Good Intentions in Everyday Interactions. Nordic Journal of Migration Research. 7(4), 214-223.

Skadegård, M.C. 2018. The Space Between: A Study of Structural Discrimination in Danish Contexts. PhD dissertation. Aalborg: Aalborg University.

Smedegaard Nielsen, A. 2014. “De vil os stadig til livs”. Betydningskonstruktioner i tv-nyhedsformidling om terrortruslen mod Danmark. PhD dissertation. University of Copenhagen.

Smedegaard Nielsen, A. 2021. Saving Racialized Children through Good Schooling: Media Discourses on Racialized Children’s Schooling as a Site for Upholding Danish Whiteness. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 7(3), 200-208.

Spanger, M. 2022. Constructing Victims and Criminals through the Racial Figure of “The Gypsy”. In: Kempadoo, K. and Shih, E. eds. White Supremacy, Racism, and the Coloniality of Anti-Trafficking. Abingdon, Oxon and New York, NY: Routledge, 154-169.

Staunæs, D. 1998. Think Twice! Grænser og kategorier i opbrud. Kvinder, Køn & Forskning. 4, 53-71.

Staunæs, D. 2003. Where Have All the Subjects Gone? Bringing Together the Concepts of Intersectionality and Subjectification. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 11(2), 101-110.

Staunæs, D. 2004. Køn, etnicitet og skoleliv. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Stenum, H. 2011. Migration Management at the Margins: Transnationalized and Localized Government of Marginalized Migrants in Denmark: Au Pairs and Destitute EU Citizens. Aalborg Universitet. SPIRIT PhD Series No. 26.

Suárez-Krabbe, J. and Lindberg, A. 2019. Enforcing Apartheid? The Politics of “Intolerability” in the Danish Migration and Integration Regimes. Migration and Society. 2(1), 90-97.

Thorsen, T.S.S. 2020. Racialized Representation in Danish Film: Navigating Erasure and Presence. PhD dissertation. Aalborg University.

Tomlinson, B. 2013. To Tell the Truth and Not Get Trapped: Desire, Distance, and Intersectionality at the Scene of Argument. Signs. 38(4), 993-1017.

Vertelyté. M. 2019. Not So Ordinary Friendship: An Ethnography of Student Friendships in a Racially Diverse Danish Classroom. PhD dissertation. Aalborg: Aalborg University.

Vertelyté, M. and Staunæs, D. 2021. From Tolerance Work to Pedagogies of Unease: Affective Investments in Danish Antiracist Education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 7(3), 126-135.

Yang, A. 2021. Child-Friendly Racism? An Ethnographical Study on Children’s Racialized Becoming in a Race-Blind Context. PhD dissertation. Aalborg: Aalborg University.

Yilmaz, F. 2000. De har sejret ad helvede til. In: Tinor-Centi, E. ed. Fra racisme til det stuerene – myndighedernes respons og ansvar. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination.

Yilmaz, F. 2016. How the Workers Became Muslim: Immigration, Culture, and Hegemonic Transformation in Europe. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Downloads

Publiceret

2023-11-22

Citation/Eksport

Guschke, B. L., Khawaja, I., & Myong, L. (2023). Racialization and Racism in Denmark. Kvinder, Køn & Forskning, 36(2), 8–20. https://doi.org/10.7146/kkf.v36i2.141914