Fremtiden i skraldespanden: Temporær perspektivisme blandt danske venstreradikale aktivister

Forfattere

  • Stine Krøijer

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i63.27373

Resumé

Artiklen belyser venstreradikale aktivisters indsamling af mad fra supermarkeders affaldscontainere, såkaldt skraldning, som politisk og tidsligt fænomen. Analysen peger på kroppen som både politikkens form og objekt og på, hvordan formgivning af kroppen frembringer tid. Artiklen omhandler aktivisters erfaringer af forskel- lige midlertidige perspektiver (død og aktiv tid). Frem for at anskue politiske handlinger som orienterede imod eller et resultat af et fremtidigt punkt eller mål bruges begrebet figuration til at beskrive, hvordan en ellers ubestemmelig fremtid midlertidigt opnår en bestemt form. Gennem analysen udsættes modstillingen mellem nutid og fremtid således for en etnografisk informeret kritik. 


Stine Krøijer: The Future in a Garbage Container: Temporary Perspectivism among Danish Leftwing Activists

The present article describes the practice of dumpster diving, that is, the recollection of discarded food from supermarket containers, as a political and temporal phenomenon. The analysis points to the body as both the form and object of political action, and on how this figuration of the body engenders time. The article illuminates left radical activists’ experiences of different temporal perspectives (dead and active time). Rather than looking upon political actions as oriented towards, or as a result of, a future goal or point in time, the concept figuration is employed to describe how an otherwise indeterminate future temporarily gains a determinate form. Through the analysis the antinomy between present and future is subjected to an ethnographically informed critique.

Keywords: Dumpster diving, activism, body , time, future, Denmark 


Downloads

Publiceret

2011-04-18

Citation/Eksport

Krøijer, S. (2011). Fremtiden i skraldespanden: Temporær perspektivisme blandt danske venstreradikale aktivister. Tidsskriftet Antropologi, (63). https://doi.org/10.7146/ta.v0i63.27373

Nummer

Sektion

Artikler