Ormehuller: Strejftog i militære fremtidsfore- stillinger

Forfattere

  • Sita Ramchandra Kotnis

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i63.27371

Resumé

I amerikansk militærforskning optræder „fremtiden“ som et centralt begreb, som imidlertid anvendes på to meget forskellige måder. På den ene side refererer man til fremtiden som en tom, tidslig kategori i betydningen „uindtruffen temporalitet“. På den anden side tjener fremtiden også som et strategisk begreb, der, allerede indfoldet i en konkret nutidig praksis, eksplicit anvendes til at navigere i nutiden. For en antropologisk håndtering af denne dobbelte betydning af „fremtid“ synes der imidlertid at være behov for en mere operationel konceptualisering, der er egnet til at analysere modaliteterne i konkrete og pragmatiske militære „settings“ og kan bruges til at undersøge, hvordan fremtiden figurerer i samtiden. Gennem en læsning af henholdsvis Paul Virilios teorier om beskaffenheden af det hypermoderne og Donna Haraways brug af begreberne „metafor“, „kodning“ og „ormehul“ etablerer artiklen således en teoretisk forståelsesramme for studiet af, hvordan konstruktionen af „fremtiden“ indvirker på militærstrategisk forskningspraksis. Denne sættes efterfølgende i spil i forhold til USA’s mest spektakulære forskningsagentur, DARPA. 

Sita Ramchandra Kotnis: Worm Holes: Operations in Military Represen- tations of the Future

The ‘future’ is a crucial concept within American military research. It can be employed, however, in two radically different ways. On the one hand, the future refers to an empty, temporal category in the sense of a time that ‘has not yet occurred’. On the other hand, the concept of the future serves in a strategic capacity, as a dimension that is already enrolled in a concrete, contemporary practice, explicitly used to navigate and negotiate the present. An anthropological handling of this dual significance, however, seems to require a more operational deployment of the future as a concept specifically suited for a pragmatic analysis of such modalities in concrete military settings. Through readings in Paul Virilio’s theories of hyper-modernity and Donna Haraway’s use of concepts such as metaphor, coding and worm hole, the article seeks to establish a theoretical framework for investigations into the construction of the future and their impact on strategic military research practice. Subsequently, this framework is tentatively brought to bear upon the most spectacular American research agency, DARPA, thereby outlining a possible analytical approach.

Keywords: Future, military research, hypermodernity, technoscience, DARPA, worm holes 

Downloads

Publiceret

2011-04-18

Citation/Eksport

Kotnis, S. R. (2011). Ormehuller: Strejftog i militære fremtidsfore- stillinger. Tidsskriftet Antropologi, (63). https://doi.org/10.7146/ta.v0i63.27371

Nummer

Sektion

Artikler