Klimapolitik: Rygter, røgslør og relationer på COP15

Forfattere

  • Janne Bjerre Christensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i64.27326

Resumé

Artiklen fokuserer på klimaforhandlingerne under COP15 og beskriver en antropologisk tilgang til „det politiske“. Med afsæt i relationerne mellem de danske ngo-lobbyister i 92-gruppen og deres forhold til den danske delegation diskuterer artiklen dels, hvilken form for udveksling ngo’er og embedsmænd indgår i, dels hvilke ideer om det politiske som ngo’ernes forhandlinger med delegationen og UNFCCC afspejler. Desuden analyserer artiklen balladen omkring lækket af den såkaldte „danske tekst“ og understreger det metodisk brugbare i at følge dokumenters „sociale liv“ og de „nøglebegreber“, som de politiske konflikter samler sig omkring.

Søgeord: klimapolitik, ngo’er, det politiske, COP15, stat-civilsamfunds-relationer, metode.

English: The Politics of Climate: Rumors, Smokescreens, and Relations at COP15

The article focuses on the climate negotiations taking place during COP15 and describes an anthropological approach to “the political”. Based on the relationship between the Danish NGO lobbyists in the 92-group and their relations to the Danish delegation the article discusses both what kind of exchanges the NGOs conducted with state representatives, and what kind of ideas about the political were reflected in the NGOs’ negotiations with the delegation and the UNFCCC. The article also analyzes the row over the leak of the so-called “Danish text”, emphasizing that it is methodologically useful to follow the “social life” of documents and the “keywords” which these political conflicts centre on.

Keywords: Climate policy, NGOs, the political, COP15, state-society relations, methodology 

Downloads

Publiceret

2011-10-28

Citation/Eksport

Christensen, J. B. (2011). Klimapolitik: Rygter, røgslør og relationer på COP15. Tidsskriftet Antropologi, (64). https://doi.org/10.7146/ta.v0i64.27326

Nummer

Sektion

Artikler