Fænomenologien i Antropologien

  • Martin Lindhardt

Resumé

Denne artikel redegør i store træk for fænomenologiens relevans og potentiale i antropologisk og kultursociologisk forskning. Der lægges ud med et teorihistorisk oprids, hvor centrale fænomenologiske tænkere (Husserl, Heidegger, Schutz og Merleau-Ponty) og begreber præsenteres. Efterfølgende diskuteres fænomenolo- giens rolle i og bidrag til antropologiske studier af forskellige temaer, nærmere betegnet sygdom, køn, menneskets forhold til naturen og globalisering, samt til de seneste årtiers erkendelsesteoretiske debatter. Afslutningsvis introduceres temanummerets resterende artikler.

Søgeord: Fænomenologi, antropologi, sociologi, krop, bevidsthed, erfaring, perception, epistemologi. 


This article sheds light on the relevance and potential of phenomenology in anthropological and cultural sociological research. The first part of the article consists of a historical account of important phenomenological thinkers (Husserl, Heidegger, Schutz and Merleau-Ponty) and concepts. This leads me to a discussion of the contributions of phenomenology to anthropological studies of different subjects such as illness, gender, the relation between human beings and nature. I further look at how phenomenological insights have contributed to recent and current epistemological debates. Finally, I introduce the remaining articles of this special volume of Tidsskriftet Antropologi.

Keywords: phenomenology, anthropology, sociology, body, consciousness, experience, perception, epistemology.


Publiceret
2014-04-15
Citation/Eksport
Lindhardt, M. (2014). Fænomenologien i Antropologien. Tidsskriftet Antropologi, (69). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/27303
Sektion
Artikler