Kom Nærmere - Lugten i Galleriet

  • Anette Stenslund

Resumé

Baseret på erfaringer hentet fra den allerførste museumsudstilling nogensinde dedikeret udelukkende til duft, problematiserer jeg i artiklen det abstrakte objek- tiverende niveau, dufte ofte håndteres på. Jeg viser, at objektiverende tilgange til duft fordrer en eksistentiel distance, og i et forsøg på at komme nærmere lugt- erfaringers ontologiske fundament introducerer jeg en alternativ tilgang udviklet med inspiration hentet hos Martin Heidegger. På baggrund af min ambition om at udvikle en fænomenologisk sensitiv tilgang til håndtering af det ontologiske spørgs- mål om, hvad lugt er, supplerer jeg allerede eksisterende lugtundersøgelser, og jeg foretager væsentlige justeringer af begrebet tilstedeværelse, som findes i værker af Hans Ulrich Gumbrecht. Ved at fremhæve den menneskelige eksistens som en del af olfaktoriske fænomener afdækker denne fænomenologiske undersøgelse lugtens grundlæggende ontologi. Lugt er altid „noget til nogen“. Lugtoplevelser er således universelt partikulære og kan alene objektiveres regionalt.

Søgeord: Olfaktorisk æstetik, tilstedeværelse, nærværelse, Martin Heidegger. 


Based on experiences drawn from the very first museum exhibition ever dedicated solely to scent, this paper problematizes the abstract level of dealing with odour in terms of objectivity, which is defined at a distance from the experience of human existence. In an effort to move beyond objectified understandings of smell and get up close to the question of smell experiences I draw on the philosophy of Martin Heidegger. Striving to develop a phenomenological approach to smell that could complement already existing smell investigations, I also carry out essential adjustments of the concept of “presence” found in works by Hans Ulrich Gumbrecht. In emphasizing human existence as being part of the olfactory phenomena this phenomenological examination reveals the foundational ontology of odour. Smell is always “something to someone”; universally smell experiences are particular, and only regionally they can be objectified.

Keywords: olfactory aesthetics, presence, Anwesenheit, Martin Heidegger 

Publiceret
2014-04-15
Citation/Eksport
Stenslund, A. (2014). Kom Nærmere - Lugten i Galleriet. Tidsskriftet Antropologi, (69). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/27289
Sektion
Artikler