Er covid-19 elitens sygdom?

Fortællinger om ulighed under covid-19-pandemien i Burkina Faso

Forfattere

  • Pia Juul Bjertrup
  • Landry Bambara

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.vi85.141756

Nøgleord:

covid-19, fortællinger, social kritik, ulighed, Burkina Faso

Resumé

Covid-19-pandemien har givet anledning til historier, rygter og konspirationsteorier, der spredes hurtigere end selve virussen. De to første covid-19-tilfælde i Burkina Faso blev konstateret i starten af marts 2020, og hurtigt efter spredtes historier, der på forskellig vis forbandt udbruddet med den burkinske elite og dennes forbindelser til det globale nord. I denne artikel undersøger vi vores informanters fortællinger om covid-19 som en social kritik af ulighed i samfundet samt en kritik af stigningen af denne ulighed under covid-19-pandemien. Med beskyldninger om politikernes og elitens korruption, manipulation, og dårlige moral anfægter vores informanter denne gruppes status på en diskret måde, og covid-19 bliver dermed en anledning for vores informanter til at kritisere, hvad de erfarer som forkert og uretfærdigt i samfundet. Endvidere viser vi, hvordan fortællingerne om, at covid-19 er et politisk komplot, bliver attraktive, idet de hæmmer legitimiteten af covid-19-restriktionerne og dermed retfærdiggør en overtrædelse af dem. Vores informanter erfarer covid-19-sygdom og -symptomer som fraværende, og her demonstrerer vi, hvordan deres covid-19-lignende symptomer hverken bekræftes eller afkræftes som covid-19-smitte. I denne forbindelse påpeger vi uligheden i adgangen til diagnostiske tests og viser, hvordan denne diagnostiske ulighed også er med til at skabe vores informanters erfaringer med og fortællinger om covid-19 som elitens sygdom.

Downloads

Publiceret

2022-11-11

Citation/Eksport

Juul Bjertrup, P., & Bambara, L. (2022). Er covid-19 elitens sygdom? : Fortællinger om ulighed under covid-19-pandemien i Burkina Faso. Tidsskriftet Antropologi, (85). https://doi.org/10.7146/ta.vi85.141756

Nummer

Sektion

Artikler