INDDRAGELSE AF PERSONER MED DEMENS OG PÅRØRENDE I UDVIKLINGEN AF TRYGHEDSSKABENDE DEMENSTEKNOLOGIER

Forfattere

  • Diana Schack Toft
  • Anders Kalsgaard Møller

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.vi81.128366

Resumé

Denne artikel tager udgangspunkt i et offentlig-privat innovationsprojekt, hvor der arbejdes med en participatorisk designtilgang. I projektet blev personer med demens og pårørende involveret i idégenereringsfasen i udviklingen af en ny GPS-løsning. Ofte inddrages især personer med demens ikke i forskningsarbejder, hvilket betyder, at der mangler viden om, hvilke behov og ønsker denne gruppe har. I projektet blev der afholdt tre workshops for henholdsvis personer med demens og pårørende med anvendelse af kreative generative værktøjer. Under workshopperne blev deltagende observation anvendt for at indsamle data om deltagernes ønsker og behov til en ny GPS-løsning, deres vurdering af eksisterende løsninger på markedet samt deres holdninger til overvågningsaspektet. Undersøgelsen viser, at personerne med demens og pårørende er opmærksomme på de udfordringer og bekymringer, der er knyttet til det at finde vej for personer med demens. Ligeledes udtrykker de i varierende grad et behov for sikkerhed og beskriver forskellige strategier, som de allerede anvender. Deltagerne forholder sig kritisk til de eksisterende løsninger, og hvordan de dækker deres behov. I forhold til overvågningsaspektet er de optaget af behovet for autonomi kontra behovet for sikkerhed og tryghed. Det konkluderes, at personer med demens og pårørende kan have forskellige opfattelser af behovet for demenssikring, men at de til en vis grad har forståelse for hinandens perspektiver. Overvågning kan således accepteres, hvis det kun benyttes, når det er relevant, og kun involverer nærmeste pårørende. Det konkluderes, at en fremtidig løsning skal introduceres tidligt, og det i starten kan anvendes som et hjælpemiddel til personerne med demens for på sigt at overgå til pårørende, så de kan lokalisere personen med demens efter behov.

Søgeord: demens, GPS-løsning, overvågning, autonomi, participatorisk forskning, participatorisk design

Downloads

Publiceret

2021-08-27

Citation/Eksport

Schack Toft, D., & Kalsgaard Møller, A. (2021). INDDRAGELSE AF PERSONER MED DEMENS OG PÅRØRENDE I UDVIKLINGEN AF TRYGHEDSSKABENDE DEMENSTEKNOLOGIER. Tidsskriftet Antropologi, (81). https://doi.org/10.7146/ta.vi81.128366

Nummer

Sektion

Artikler