EN UNDVIGELSE, ET LØFTE OG EN UDSÆTTELSE

Om statslige undskyldninger og senkulturel anerkendelse i den dansk-grønlandske relation

Forfattere

  • Marie Leine

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.vi80.127638

Resumé

Denne artikel undersøger, hvilken form anerkendelse tager, når spørgsmålet om
danske statslige undskyldninger i den dansk-grønlandske relation indtræder i
danske officielle, statslige diskurser. Artiklen tager udgangspunkt i Elizabeth
Povinellis begrebsverden om senliberalisme. Forfatteren undersøger, hvordan
grønlandske krav om undskyldninger fra den danske stat i kraft af historiske
omstændigheder repræsenterer en grundlæggende asymmetri i den politiske
relation mellem Grønland og Danmark. Gennem en diskursanalyse af to politiske
begivenheder om statslige undskyldninger i 2019 argumenterer forfatteren
for, at den danske stat gennem anerkendelsesstrategier forsøger at kontrollere
disse grundlæggende forskelle. Disse strategier karakterises i artiklen som affektive
undvigelser, løfter og udsættelser af en statslig undskyldning. Artiklen
argumenterer for, at disse strategiske bevægelser kan forstås som en specifik
form for senliberal kulturel anerkendelse, der opererer sådan, at staten og nationen
Danmarks politiske og kulturelle dominans i sidste ende ikke ændres
grundlæggende. Forfatteren konkluderer ved kort at reflektere over spørgsmål om
territorialitet i disse diskurser og de grænsedragende kapaciteter, der muliggøres
og praktiseres igennem dem.
Søgeord: Danmark og Grønland, senliberalisme, anerkendelse, statslige
undskyldninger

Downloads

Publiceret

2021-08-30

Citation/Eksport

Leine, M. (2021). EN UNDVIGELSE, ET LØFTE OG EN UDSÆTTELSE: Om statslige undskyldninger og senkulturel anerkendelse i den dansk-grønlandske relation. Tidsskriftet Antropologi, (80). https://doi.org/10.7146/ta.vi80.127638

Nummer

Sektion

Artikler