KAMPEN FOR EN OFFICIEL UNDSKYLDNING

Om godhavnssagen som mulighedsrum for erindringsarbejde og kritisk subjektivitet blandt tidligere børnehjemsbørn

Forfattere

  • Stine Grønbæk Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.vi80.127602

Resumé

I artiklen undersøges betydningen af officielle undskyldninger for ofrene for svigt
og overgreb i fortiden og det transformerende potentiale, som kampen for retfærdighed
kan have. Forfatteren viser, hvordan Godhavnsdrengenes mangeårige kamp
for en officiel undskyldning har konstitueret Godhavn som et delt erindringssted i
Danmark, det vil sige et omdrejningspunkt for fælles forestillinger og anerkendte
fortællinger om fortidens børneforsorg. Hun argumenterer for, at dette har åbnet
et nyt mulighedsrum, hvor tidligere børnehjemsbørn gennem erindringsarbejde
er begyndt at artikulere og forholde sig kritisk til erindringer, der før var omgærdet
af tavshed, lagret i kroppen og vævet ind i hverdagens væren og relationer
til andre. Ved at se erindringsarbejdet som en koncentreret udøvelse af kritisk
subjektivitet peger forfatteren på, at den enkelte i denne proces potentielt set kan
begynde at distancere sig fra og vriste sig fri af fortidens tyngde, men også bruge
sine erindringer politisk til fremadrettede formål.

Søgeord: statslige undskyldninger, erindringsarbejde, børneforsorgens historie

Downloads

Publiceret

2021-08-30

Citation/Eksport

Grønbæk Jensen, S. (2021). KAMPEN FOR EN OFFICIEL UNDSKYLDNING: Om godhavnssagen som mulighedsrum for erindringsarbejde og kritisk subjektivitet blandt tidligere børnehjemsbørn. Tidsskriftet Antropologi, (80). https://doi.org/10.7146/ta.vi80.127602

Nummer

Sektion

Artikler