FORUROLIGENDE ØJEBLIKKE OG VAGE FORBINDELSER: Etisk arbejde i tværvidenskabelig forskningspraksis

Forfattere

  • Birgitte Bruun
  • Line Hillersdal

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v2018i77.115393

Resumé

Birgitte Bruun & Line Hillersdal: Disconcerting Moments and Vague Connections:

Ethical Work in Interdisciplinary Research Practice

Since the 1990s, interdisciplinary research collaboration has been widely associated

with innovation and the solving of pressing societal problems. With a starting

point in the normative expectation that interdisciplinary research will provide

better solutions, we explore how interdisciplinary collaboration unfolds in practice.

This article discusses our experiences as anthropological researchers in two

interdisciplinary research projects financed by the University of Copenhagen on

obesity and elevated cholesterol levels respectively. The analysis focuses on the

meetings between disciplines, people, problems and solutions that occurred in

the two projects. Since collaboration with other disciplines often entails that we

do not share the same knowledge about the problem we have taken up together,

negotiations and translations follow from both the research object and the purposes

of knowing about it. We argue that the mutual work with the differences between

people, methods, problems and perpetually changing solutions is ethical work. We

show how encountering such differences were often experienced as disconcerting

moments of doubt that destabilized the shared project and at the same time made

it possible to collectively re-interpret and re-present the problems that we worked

on together. Our mode of meeting, collaborating and negotiating had implications

for the ways that a given problem area was given direction. Ethical work is about

letting oneself be transformed and this is also where the generative potential of

ethical work lies: It is not about uncovering an already given phenomenon, but

about inventing the problem together.

Keywords: strategically financed research, interdisciplinary research collaboration,

health research, obesity, cholesterol, response-ability, generative critique, ethical

work

 

Birgitte Bruun & Line Hillersdal: Foruroligende øjeblikke og vage forbindelser.

Etisk arbejde i tværvidenskabelig forskningspraksis

Tværvidenskabeligt forskningssamarbejde prioriteres i disse år i forhåbning

om bedre og mere effektiv problemløsning og innovation. Vi har taget fat i de

etiske dimensioner, der ligger i et opdrag om at skabe nye og bedre løsninger

på presserende samfundsmæssige problemer, og undersøgt, hvordan tværvidenskabeligt

samarbejde om sådanne foruddefinerede problemer udfolder sig i

praksis. Denne artikel er et resultat af vores fælles refleksioner over at være en

del af to tværvidenskabelige forskningssamarbejder om henholdsvis fedme og

forhøjet kolesterol finansieret af Københavns Universitet. Analysen har fokus på

de konkrete møder mellem fagligheder, mennesker, problemer og løsninger, der

opstod i samarbejdet. Fordi samarbejde med andre fagligheder ofte indebærer, at

vi ikke deler faglig tilgang eller samme viden om det problem, vi har i opdrag at

samarbejde om, indebærer det forhandling og oversættelse af, hvad vidensobjektet

og målet med viden er i disse samarbejder. Vi argumenterer for, at det gensidige

arbejde med forskelle; mellem mennesker, metoder, problemer og løsninger, som

er i stadig forandring, udgøres af et etisk arbejde. Vi viser, hvordan mødet med

disse forskelle ofte blev oplevet som foruroligende øjeblikke af tvivl, der destabiliserede

det fælles projekt og samtidig muliggjorde, at de problemer, som vi

samledes om på tværs af fag, blev fortolket og genfortalt i fællesskab. Måden, vi

tog del i møderne, samarbejdet og forhandlingerne på, fik betydning for, hvordan

et givet problemfelt fik retning og blev udfoldet. Det etiske arbejde handler om at

lade sig transformere undervejs. Heri ligger også det generative potentiale i det

etiske arbejde, hvor man ikke afdækker et allerede givet fænomen, men opfinder

problemet sammen.

Søgeord: strategisk finansieret forskning, tværvidenskabeligt samarbejde,

sundhedsforskning, fedme, kolesterol, response-ability, generativ kritik, etisk

arbejde

 

Downloads

Publiceret

2018-06-01

Citation/Eksport

Bruun, B., & Hillersdal, L. (2018). FORUROLIGENDE ØJEBLIKKE OG VAGE FORBINDELSER: Etisk arbejde i tværvidenskabelig forskningspraksis. Tidsskriftet Antropologi, 2018(77). https://doi.org/10.7146/ta.v2018i77.115393

Nummer

Sektion

Artikler