DE USUNDE: Sundhedsantropologens møde med multisyge ældre på Lolland

  • Alexandra Ryborg Jønsson

Resumé

Alexandra Ryborg Jønsson: The Unhealthy. Anthropological Encounters

with Priorities and Health Perceptions of Older People Living with

Multimorbidity

Based on ethnographic research among the chronically ill elderly in Lolland, the

article demonstrates how “health” as a morally weighted concept is reproduced by

the fieldworker. Recognition of such positionality emerges gradually throughout

the author’s fieldwork, and the article shows how increasing critical awareness is

reflected in the fieldwork itself. It is argued that medical anthropological studies

require constant reflection on how the fieldworker produces empirical objects.

Owing to this, the perspective termed “empathic research” is introduced; “empathic”

refers to the anthropologist’s responsibility to make practices, experiences

and narratives understood within the specific local context. The analysis

stresses the need for anthropologists to remain critical towards positioning and

normative groundings within the research project and seek for knowledge on

how individuals are embedded within a society sat in a contextual frame of time

and politics. Following this, a focus towards social inequality in health must

become a commitment to engage in the world as anthropologists. The discussion

establishes grounds for an empathetic way of collecting knowledge that entails

an epistemological focus on situational existence.

Keywords: research ethics, empathic knowledge production, fieldwork, multimorbidity,

Denmark

 

Alexandra Ryborg Jønsson: De usunde. Sundhedsantropologens møde med

multisyge ældre på Lolland

Med udgangspunkt i feltarbejde blandt ældre på Lolland med flere samtidige

kroniske sygdomme vises, hvordan forestillingen om sundhed som noget moralsk

befæstet ubevidst reproduceres af antropologen. Erkendelsen af denne positionering

kommer gradvist, og artiklen viser, hvordan en stigende kritisk bevidsthed

afspejles i feltarbejdet. Der argumenteres for, at medicinsk-antropologiske studier

kræver en konstant refleksion over skabelsen af det empiriske objekt. Derfor

introduceres empatisk vidensproduktion som forskningsposition. Med empatisk

refereres til antropologiens ansvar for at gøre lokale praksisser, erfaringer og udsagn

forståelige i deres kontekst. Artiklen fremhæver antropologens forpligtelse til

at forholde sig kritisk over for normative indlejringer i sit projekt og i stedet søge

at skabe viden om det enkelte menneskes indlejring i og bidrag til fællesskabet

set i en kontekstuel og subjektiv optik. Der argumenteres for, at et fokus på social

ulighed, her i sundhed, er en forpligtelse, vi som antropologer bør tage på os og

dermed bruge vores fag til at engagere os i verden. Det foreslås, at empatisk vidensproduktion

som forskningsstrategi med fokus på de situationelle eksistenser

kan modvirke berøringsangst over for politisk og moralsk ladede felter.

Søgeord: forskningsetik, empatisk vidensproduktion, feltarbejde, multisygdom,

Lolland

 

Publiceret
2018-06-01
Citation/Eksport
Jønsson, A. (2018). DE USUNDE: Sundhedsantropologens møde med multisyge ældre på Lolland. Tidsskriftet Antropologi, 2018(77). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115392
Sektion
Artikler