ANTROPOLOGI OG SOCIALE PROBLEMER: Etiske bekendelser fra feltarbejder blandt voldsofre

Forfattere

  • Sofie Dannieskiold-Samsøe

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v2018i77.115391

Resumé

Sofie Danneskiold-Samsøe: Anthropology and Social Problems. Ethical

Confessions from Fieldworks among Victims of Violence

This article addresses the ethical questions and dilemmas anthropologists and

researchers may face when they encounter social problems, and in particular

gender-based violence in refugee families. When anthropologists face ethical

questions they usually seek answers by putting informants in context and by

avoiding mechanical conclusions based on given rules or instructions. The question

is, however, whether anthropologists should inform authorities or not? Do

anthropologists in fact protect the most vulnerable informants by taking their

perspective and life world as starting point? The article discusses these questions

and examines the tension between universal and particularistic morality.

Keywords: ethics, social problems, social work, violence, ethnic minorities,

universal morality, particularistic morality

 

Sofie Danneskiold-Samsøe: Antropologi og sociale problemer. Etiske bekendelser

fra feltarbejder blandt voldsofre

Artiklen behandler de etiske spørgsmål og dilemmaer, antropologer og forskere

kan stå over for, når de bevidner sociale problemer, her særligt kønsbaseret vold

i flygtningefamilier. Når antropologer står over for etiske spørgsmål, søger de

gerne svar ved at forstå informanter i deres kontekst og ikke drage mekaniske

slutninger ud fra givne regelsæt eller anvisninger. Spørgsmålet er imidlertid, om

antropologer gør deres informanter en bjørnetjeneste ved (ofte) ikke at underrette

myndigheder, der kan gribe ind og sikre de mest udsatte borgeres rettigheder?

Eller om vi netop beskytter informanterne ved at tage udgangspunkt i deres

perspektiv og livsverden? Artiklen diskuterer disse spørgsmål og undersøger

herunder spændingsfeltet mellem universel og partikularistisk moral.

Søgeord: etik, sociale problemer, socialt arbejde, vold, etniske minoriteter,

universel moral, partikularistisk moral

 

Downloads

Publiceret

2018-06-01

Citation/Eksport

Dannieskiold-Samsøe, S. (2018). ANTROPOLOGI OG SOCIALE PROBLEMER: Etiske bekendelser fra feltarbejder blandt voldsofre. Tidsskriftet Antropologi, 2018(77). https://doi.org/10.7146/ta.v2018i77.115391

Nummer

Sektion

Artikler