REDAKTIONELT FORORD

  • Bo Wagner Sørensen

Resumé

Dette temanummer af Tidsskriftet Antropologi handler om forholdet mellem

etik og antropologi og om etiske problemstillinger i forskningen. Ambitionen

har været at bringe artikler og positioner, der vil mere end bare pointere, at man

bør behandle sine informanter ordentligt – hvad det så end indebærer – og i den

forbindelse henvise til fagetiske retningslinjer for antropologens møde med felten

og folk i felten.

 

Publiceret
2018-06-01
Citation/Eksport
Sørensen, B. (2018). REDAKTIONELT FORORD. Tidsskriftet Antropologi, 2018(77). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/115390