EN Ø AF RO: En forandringsproces på et dansk hospital

Forfattere

  • Birgitte Kaas
  • Trine Schifter Larsen
  • Signe Lindgaard Andersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i75.109747

Resumé

Denne artikel viser, hvordan en forandringsproces på et hospital kan forstås, når den kontekstualiseres ind i en bredere problematik om organisationers kontinuerlige forsøg på at sikre innovation og forandring. På baggrund af et aktionsforskningsprojekt gennemført i samarbejde med plejepersonalet på et akutkirurgisk afsnit blev ideen om at skabe en fælles samling hver dag kl. 12 udviklet. Denne artikel bidrager med en etnografisk beskrivelse af den innovative proces, der fandt sted forud for realiseringen af kl. 12-samlingen, samt en analyse af, hvilken betydning samlingen har haft for medarbejderne. Forfatterne argumenterer for, at implementeringen af kl. 12-samlingen bidrager til øget trivsel ved at styrke kommunikationen mellem medarbejderne og mindske afbrydelser og oplevelsen af kaos i det daglige arbejde. Samtidig løftes kvaliteten i løsningen af kerneopgaven, ved at plejepersonalet går fra personligt ansvar og individuel opgaveløsning til kollektivt ansvar og fællesfaglig opgaveløsning. Artiklens hovedargument er, at kl. 12-samlingen både opfylder en forventning om organisatorisk tilpasning, hvor medarbejderne udvikler kollektive innovationskompetencer, og på samme tid skærmer plejepersonalet mod evige krav om foranderlighed og forandring i sundhedssektoren.


Søgeord: innovation, forandringsprocesser, aktionsforskning, sygepleje, offentlige institutioner.

Downloads

Publiceret

2017-07-01

Citation/Eksport

Kaas, B., Larsen, T. S., & Andersen, S. L. (2017). EN Ø AF RO: En forandringsproces på et dansk hospital. Tidsskriftet Antropologi, (75). https://doi.org/10.7146/ta.v0i75.109747

Nummer

Sektion

Artikler