DYREVELFÆRDSSTATEN: Grisens krop, velfærdens historie og selve livets politik i Danmark

Forfattere

  • Inger Anneberg
  • Nils Bubandt

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i73.107079

Resumé

Denne artikel er et forsøg på at koble analysen af velfærdsstatens historie sammen

med dyrevelfærdens historie. Vi tager etnografisk udgangspunkt i den

danske produktionsgris og demonstrerer, hvordan grisens velfærd, i stalden

og i den offentlige debat, historisk afspejler udviklingen og afviklingen af den

nordiske velfærdsmodel. Med udgangspunkt i grisen som en „figuration“ –en

narrativ figur, der accentuerer aspekter af livet, som ellers ignoreres – forfølger

vi historisk dyrevelfærdens og velfærdsstatens parallelle opståen og viser etnografisk,

hvordan dyrevelfærdens paradokser, skabt af spændingen imellem

økonomiske målsætninger og moralske overvejelser, foregriber velfærdstatens

aktuelle transformation til konkurrencestat. Overordnet hævder vi, at en analytisk

sammentænkning af human welfare og animal welfare kan bidrage væsentligt til

den biopolitiske og historiske forståelse af velfærdsstaten. Ved at fokusere etnografisk

på produktionsdyret og den animal capital, der skabes ud af deres liv i

højteknologiske, overbelånte og statskontrollerede stalde i Danmark, åbner vi for

en diskussion af, hvad man antropologisk kan lære af dyr om politik.

Søgeord: multispecies etnografi, grise, produktionsdyr, dyrevelfærdens historie,

dyrevelfærdsstat

 

Downloads

Publiceret

2016-12-01

Citation/Eksport

Anneberg, I., & Bubandt, N. (2016). DYREVELFÆRDSSTATEN: Grisens krop, velfærdens historie og selve livets politik i Danmark. Tidsskriftet Antropologi, (73). https://doi.org/10.7146/ta.v0i73.107079

Nummer

Sektion

Artikler