NÅR ÆLDRE MENNESKER BLIVER GAMLE: Betydningen af velfærdsstaten og medborgerskabet

Forfattere

  • Bodil Ludvigsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i73.107078

Resumé

Denne artikel bygger på et antropologisk feltstudie hos svækkede ældre mennesker,

som boede i eget hjem, og som blandt andet modtog hjemmesygepleje.

Studiet fokuserede især på de ældre menneskers sociale relationer, hjælpen,

de modtog, deres medicin og sundhedsaktiviteter i form af blandt andet fysisk

træning. Derudover blev de ældres forståelse af døden behandlet, og hvordan de

tilpassede sig deres levevilkår som ældre. Artiklen tager udgangspunkt i teorier

om medborgerskab (Marshall, Schwartz, Sørensen, Jöhncke, Rose & Novas,

Petryana), og hvordan det at være medborger i et samfund indebærer rettigheder,

pligter og krav. Ældre, som er afhængige af velfærdssamfundets hjælp, er ikke

undtaget for pligter og krav, og forpligtelserne strækkes langt ind i denne sene

fase af livsforløbet. Jeg argumenterer i artiklen for, at de ældre informanter med

baggrund i deres ønske om at være en god medborger, og ikke en modborger, i vid

udstrækning søger at tilpasse sig de krav og forpligtelser, de møder fra samfundets

side, eksempelvis om medicinindtagelse, træning og at indgå i et samarbejde

med deres hjælpere. Som en integreret del heraf smelter også konkurrencestatens

mål (Pedersen) om effektivitet og virkningsfuldhed sammen med disse krav og

forpligtelser. Ældre medborgeres ønske om at forbedre deres helbredstilstand er

ofte overensstemmende med de aktuelle samfundsmæssige mål. Artiklen viser,

at det med tiden bliver sværere for de ældre informanter at leve op til krav og

forpligtelser, hvorfor de trækker „ældrekortet“. Som føge heraf reformulerer

de ædre deres medborgerskab til en status som „ammel“, samtidig med at de

udvæger forpligtelser, som de fortsat behersker. Den antropologiske forstålse af

medborgerskabet som deltagende, pluralt, flydende og gensidigt viser, hvorledes

de ædre informanter kan definere deres medborgerskab ud fra personlig formån.

Det betyder, at de ædre fortsat kan føe sig inkluderede, samtidig med at de

ydelser, de modtager, tilkendegiver substantiel inklusion i samfundet.

Søgeord: medborgerskab, hjemmesygepleje, velfærdssamfund, rettigheder,

pligter, konkurrencestat.

 

Downloads

Publiceret

2016-12-01

Citation/Eksport

Ludvigsen, B. (2016). NÅR ÆLDRE MENNESKER BLIVER GAMLE: Betydningen af velfærdsstaten og medborgerskabet. Tidsskriftet Antropologi, (73). https://doi.org/10.7146/ta.v0i73.107078

Nummer

Sektion

Artikler