SUNDHEDSPLEJE, BØRNEHAVE OG KONKURRENCESTAT?

Forfattere

  • Oline Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i73.107075

Resumé

Artiklen undersøger, hvorvidt konkurrencestaten er tydelig i sundhedsplejerskers

og pædagogers arbejde med 0-6-årige børn. De 0-6-årige er interessante i en

konkurrencestatslig sammenhæng, fordi de på den ene side er så små, at de

virker fjerne fra konkurrencen mellem stater, men på den anden side er de

statens råstof. Det er dem, vi i fremtiden skal leve af, og dem, der skal sikre

landet i den internationale konkurrence. Artiklens hovedspørgsmål er således:

Hvis konkurrencestaten er en realitet, hvilke krav stiller den da til disse børn?

Teoretisk leveres det overordnede blik på magt og individ af Michel Foucault,

hvilket suppleres af Nikolas Roses governmentalitybegreb. Ove Kaj Pedersen

bidrager med begrebet om konkurrencestaten og Svend Brinkmann med de

menneskelige og psykologiske implikationer af denne. På denne baggrund

anlægges tre fokuspunkter i den empiriske analyse: kravene til selvet, den kompetitive

forvaltning af interesser og potentialer samt arbejdsmarkedsorientering.

Artiklen konkluderer, at konkurrencestaten til dels er synlig for de 0-6-årige, især i

form af mange og varierende krav om selv-arbejde, i form af selvbevidsthed, selvrefleksion

og selvkontrol. Konkurrenceelementet og arbejdsmarkedsorienteringen

ses mere indirekte end direkte i det empiriske materiale. Artiklen bygger primært

på feltarbejde i både sundhedsplejen og i daginstitutionerne.

Søgeord: konkurrencestat, daginstitution, sundhedspleje, selv-arbejde, konkurrence,

arbejdsmarkedsorientering

 

Downloads

Publiceret

2016-12-01

Citation/Eksport

Pedersen, O. (2016). SUNDHEDSPLEJE, BØRNEHAVE OG KONKURRENCESTAT?. Tidsskriftet Antropologi, (73). https://doi.org/10.7146/ta.v0i73.107075

Nummer

Sektion

Artikler