Forord

Forfattere

  • Maja Højer Bruun
  • Dorthe Brogaard Kristensen
  • Stine Krøijer
  • Julie Rahbæk Møller
  • Mikkel Rytter

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i73.107072

Resumé

Dette dobbelte temanummer af Tidsskriftet Antropologi nr. 72 og 73 er baseret

på et forskningsseminar afholdt i maj 2014 af det såkaldte Norden-netværk med

titlen „Ethnographies of Welfare State Transformations“. Norden-netvæket

bestå af danske antropologer fra forskellige akademiske institutioner, som har

det til fæles, at de laver feltarbejde i Norden/Skandinavien og møes for at

fremme antropologisk teoridannelse og debat om denne etnografiske region.

Oplæget til forskningsseminaret var at diskutere politolog og professor ved

CBS Ove Kaj Pedersens meget omtalte samtidsdiagnostik om velfædsstatens

transformation i retning af „onkurrencestaten“ (Pedersen 2011, Hans Reitzels

Forlag) i relation til aktuelle etnografiske studier af møet mellem staten og dens

borgere. Vi efterlyste endvidere diskussioner af, hvorvidt og hvordan ædringer

af velfædsstaten har og få konsekvenser for centrale begreber som lighed,

enshed, fælesskab og egalitæ individualisme, som har domineret den regionale

etnografiske litteratur om Norden/Skandinavien. Flere oplæ fra seminaret har

fundet vej til temanumrene, ligesom andre er kommet til.

 

Downloads

Publiceret

2016-12-01

Citation/Eksport

Bruun, M. H., Kristensen, D. B., Krøijer, S., Møller, J. R., & Rytter, M. (2016). Forord. Tidsskriftet Antropologi, (73). https://doi.org/10.7146/ta.v0i73.107072

Nummer

Sektion

Artikler