BEHANDLING AF VOLDELIGE MÆND

Forfattere

  • Bo Wagner Sørensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107066

Resumé

Siden 2002 har der eksisteret et behandlingstilbud til voldelige mænd (og kvinder)

i Danmark, hvilket umiddelbart kan lyde ganske fornuftigt. Men ved nærmere

eftertanke er der noget, der skurrer, for er vold egentlig et fænomen af den

slags, der lader sig behandle? Artiklen tager udgangspunkt i det landsdækkende

behandlingstilbud „Dialog mod vold“ og stiller spørgsmålet: Hvad er problemet,

DMV søger at behandle? Med besvarelsen af dette spørgsmål vil artiklen bidrage til

en diskussion af behandlingsbegrebet, og om koblingen mellem vold og behandling

kan få indflydelse på, hvordan vi tænker fænomenet vold. Artiklen er dels forankret

i forskning i behandlingsbegrebet, herunder konstruktionen og fremstillingen

af sociale problemer, dels i samfundsvidenskabelig voldsforskning. Empirien

består af DMV’s selvpræsentation i bogform, på hjemmeside og interviews med

henholdsvis den tidligere direktør og nuværende afdelingsleder. Det konkluderes,

at DMV grundlæggende ser volden som et symptom på underliggende psykiske

problemer, som tilsyneladende ofte har sammenhæng med volden som social arv

og kommer til udtryk i manglende følelseskontrol og manglende kommunikationsfærdigheder,

der igen giver anledning til samlivsproblemer og haltende

parforhold. DMV’s perspektiv er individpsykologisk og påfaldende kønsneutralt,

hvilket står i skærende kontrast til, at vold mod kvinder blev anerkendt som et

socialt problem og samfundsproblem i 1970’erne, og i kontrast til de danske

omfangsundersøgelser af vold i nære relationer. DMV forventer, at klienten tager

ansvar for sin vold, men denne forventning går dårligt i spænd med DMV’s egen

generelle understregning af, af klienterne har personlighedsforstyrrelser og blot

automatisk reproducerer den negative social arv. Når vold i nære relationer møder

behandlingsindustrien, sker der en radikal transformation og medikalisering af

fænomenet.

Søgeord: behandling, voldsbehandling, voldelige mænd, Dialog mod vold, vold

mod kvinder, vold i nære relationer

 

Downloads

Publiceret

2015-07-01

Citation/Eksport

Sørensen, B. W. (2015). BEHANDLING AF VOLDELIGE MÆND. Tidsskriftet Antropologi, (71). https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107066

Nummer

Sektion

Artikler