„MAN BEGYNDER JO IKKE AT SMADRE EN KØBMAND“: Perspektiver på vold i vredeskontrolprogrammet „Anger Management“

Forfattere

  • Julie Laursen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107065

Resumé

Artiklens empiriske materiale stammer fra forfatterens feltarbejde fra 2013 og 2014

i et åbent og to lukkede danske fængsler, hvor hun deltog i tre programafviklinger af

vredeskontrolprogrammet „Anger Management“ og foretog fokusgruppeinterview

og enkeltinterviews med deltagere samt enkeltinterviews med instruktørerne.

Artiklen knytter an til antropologisk voldsforskning ved at inddrage deltagernes

perspektiver og positioneringer og fokusere på henholdsvis instruktørernes og

deltagernes forståelser af vold og konflikt. Det bærende spørgsmål i artiklen er

dermed, hvordan vold fremstilles og forhandles i programmet Anger Management.

Afledt af dette spørgsmål viser artiklen, hvordan deltagerne positionerer sig efter

bestemte maskulinitetsnormer, som står i opposition til programmet. Deltagernes

og instruktørernes forskellige perspektiver på vold i Anger Management ender i

kontinuerlige horisontsammenstød, hvor definitionen af henholdsvis legitim og

ikke-legitim vold er på spil. Deltagerne forsøger at definere nogle former for vold

som legitime, mens de i andre situationer tager afstand fra vold. Instruktørerne

stempler derimod alle former for vold som uacceptable og som resultat af fejlagtige

tankemønstre, hvilket udelukker kontekstuelle, sociale og strukturelle forklaringer.

Artiklen konkluderer, at sammenstødet mellem forskellige rationali teter

og instruktørernes insisteren på at arbejde med konstruerede eller irrelevante

situationer fra fængslet kan være en begrænsning for programmernes mulighed

for at „behandle“ og forebygge vold.

Søgeord: Anger Management, vold, behandling, fængsler, kognitive færdighedsprogrammer

 

Downloads

Publiceret

2015-07-01

Citation/Eksport

Laursen, J. (2015). „MAN BEGYNDER JO IKKE AT SMADRE EN KØBMAND“: Perspektiver på vold i vredeskontrolprogrammet „Anger Management“. Tidsskriftet Antropologi, (71). https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107065

Nummer

Sektion

Artikler