„DET ER IKKE EN FORLYSTELSESPARK, VI DRIVER HER“ Behandling vs. nydelse og andre modsætninger i det danske program

Forfattere

  • Katrine Schepelern Johansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107063

Resumé

I 2008 vedtog det danske folketing, at behandling med lægeordineret heroin skulle

være en behandlingsmulighed i dansk misbrugsbehandling. Med indførelsen af

lægeordineret heroin indførte man ikke kun et stof, der for nogle stofbrugere er

meget attraktivt. Man indførte også et meget komplekst behandlingstilbud med

en række indbyggede modsætninger. Baseret på et omfattende feltarbejde på de

fem danske heroinklinikker analyserer denne artikel tre centrale modsætninger

i behandlingstilbuddet. Den første modsætning er, at heroin både er problemet

– det afhængighedsskabende stof – og samtidig løsningen – behandlingen. Den

anden modsætning er, at brugernes rationale for at tage stoffet – nemlig nydelsen

– er meget anderledes end personalets rationale bag at give stoffet – afhjælpelse

af lidelse. Den tredje modsætning er, at behandlingen søger at normalisere brugerne

og samtidig omfatter praksisser – injektion af afhængighedsskabende stoffer,

kokseri og overdosis – der almindeligvis betragtes som radikalt afvigende.

Afslutningsvis bruges diskussionerne af disse modsætninger til at identificere

en række implicitte antagelser blandt personalet på heroinklinikkerne om, hvad

behandling er: Behandling er tæt knyttet til medicin og medicinske logikker,

behandling kræver en aktiv indsats fra brugernes side, og endelig må behandling

helst ikke må være for nydelsesfuldt for brugerne.

Søgeord: misbrugsbehandling, heroin, nydelse, rus, medikalisering, normalisering

 

Downloads

Publiceret

2015-07-01

Citation/Eksport

Johansen, K. S. (2015). „DET ER IKKE EN FORLYSTELSESPARK, VI DRIVER HER“ Behandling vs. nydelse og andre modsætninger i det danske program. Tidsskriftet Antropologi, (71). https://doi.org/10.7146/ta.v0i71.107063

Nummer

Sektion

Artikler