Højrup, Thomas & Klaus Bolving (red.): Velfærdssamfund – velfærdsstaters forsvarsform?

  • Nanna Mik-Meyer
  • Karen Lund Petersen

Resumé

Anmeldes af Nanna Mik-Meyer & Karen Lund Petersen

Publiceret
2007-12-01
Citation/Eksport
Mik-Meyer, N., & Petersen, K. (2007). Højrup, Thomas & Klaus Bolving (red.): Velfærdssamfund – velfærdsstaters forsvarsform?. Tidsskriftet Antropologi, (56). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/106796
Sektion
Anmeldelse