Indledning: DET LADER SIG HØRE – FORSKELLIGT

  • Merete Kjær Christensen
  • Carsten Kjærgaard

Resumé

Dette nummer af Tidsskriftet Antropologi sætter fokus på variationen i lydperception

og i de forskningsmæssige tilgange til lyd. Vi har inviteret og modtaget artikler fra mange

faglige traditioner for netop at bidrage til så meget støj som muligt. Forfatterne

repræsenterer – ud over antropologien – arkitektur, performancedesign, semiotik samt

tekniske og naturvidenskabelige fag. Så godt som alle artikler er baseret på empiriske

studier, der i sagens natur også har forskellige udgangspunkter, genstandsfelter og

metode: fra tekniske målinger, der registrerer objektive værdier, til interviews, der beskriver

subjektive vurderinger af lydes karakter og betydning. Denne faglige bredde kommer

også til udtryk i en terminologi, der – for antropologer – måske er en smule eksotisk.

Septimakkorder, efterklangstid og det energiækvivalente lydtryksniveau er blot nogle af

de fremmede fagord, som tidsskriftets læsere vil støde på.

 

Publiceret
2006-12-01
Citation/Eksport
Christensen, M., & Kjærgaard, C. (2006). Indledning: DET LADER SIG HØRE – FORSKELLIGT. Tidsskriftet Antropologi, (54). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/106742
Sektion
Artikler