TAVSHED OG VOLD MOD KVINDER

Erfaringer fra et projekt om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

Forfattere

  • Bo Wagner Sørensen
  • Yvonne Mørck
  • Sofie Danneskiold-Samsøe

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i65.106683

Resumé

Artiklen belyser tre former for tavshed, som forfatterne har mødt i forbindelse

med forskningsprojektet „Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier – en

kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede indsatser“. De tre former for

tavshed – i de etniske minoritetsmiljøer, i forskningen og i den offentlige politik

– kan tilsammen siges at udgøre en form for tavshedens sammensværgelse,

der gavner voldsudøverne og ikke voldsofrene. I artiklen forankres begrebet

tavshed i en konkret social praksis med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad kan

der tales og ikke tales om vedrørende vold mod kvinder og i særdeleshed vold

mod etniske minoritetskvinder, på hvilken måde og af hvem? Tavshed ses som

en fortløbende proces, idet artiklen viser, hvordan tavsheder opretholdes ved

hjælp af fortielse, og hvordan forsøg på at bryde samme tavsheder mødes med

forsøg på tavsliggørelse.

Søgeord: vold, køn, etniske minoriteter, tavshed, Danmark

 

Downloads

Publiceret

2012-07-01

Citation/Eksport

Sørensen, B. W., Mørck, Y., & Danneskiold-Samsøe, S. (2012). TAVSHED OG VOLD MOD KVINDER: Erfaringer fra et projekt om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Tidsskriftet Antropologi, (65). https://doi.org/10.7146/ta.v0i65.106683

Nummer

Sektion

Artikler