INTERNATIONALISERING OG ØKONOMISK ULIGHED PÅ VIDEREGÅENDE

Forfattere

  • Lisanne Wilken
  • Mette Ginnerskov Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i72.105615

Resumé

Siden begyndelsen af dette årtusinde har universiteter i Danmark undergået en

massiv internationaliseringsproces. Internationalisering kan forstås som led i transformationen

af velfærdssamfund til konkurrencesamfund. Den har nemlig blandt

andet til formål at forbedre Danmarks position i den internationale konkurrence

om viden, talent og innovation samt at tiltrække talentfulde udenlandske forskere

og studerende til Danmark. Internationaliseringen medfører en række forandringer,

som er interessante i en diskussion om velfærdsstat og konkurrencestat. En af

dem handler om studieøkonomi. Videregående uddannelser i Danmark har nemlig

traditionelt været gratis, og siden 1970’erne har staten ydet studiestøtte for at

udjævne betydningen af økonomiske forskelle i adgang til uddannelse. Men i 2006

indførtes studieafgift for studerende, der kommer fra lande uden for EU/EØS, og

i 2013 ændredes SU-reglerne, så EU-studerende under visse betingelser kan være

SU-berettigede. Ændringerne har brudt med velfærdsstatens forsøg på at udjævne

betydningen af økonomiske forskelle. I artiklen undersøger vi, hvordan studerende

på internationale uddannelser skaber mening i de økonomisk forskellige måder at

være studerende på. På baggrund af to års feltarbejde på et dansk universitet giver

vi en række eksempler på, hvordan studerende differentierer mellem forskellige

grupperinger af studerende med henvisning til økonomi, og hvordan de konstruerer

symbolske hierarkier mellem sig selv og andre.

Søgeord: konkurrencestat, internationalisering, universitetsstuderende, symbolske

grænser, økonomisk ulighed

Downloads

Publiceret

2015-05-31

Citation/Eksport

Wilken, L., & Hansen, M. G. (2015). INTERNATIONALISERING OG ØKONOMISK ULIGHED PÅ VIDEREGÅENDE. Tidsskriftet Antropologi, (72). https://doi.org/10.7146/ta.v0i72.105615

Nummer

Sektion

Artikler