SPÆNDINGSFELTET MELLEM DYNAMIK OG STABILITET

Forfattere

  • Julie Rahbæk Møller
  • Katrine Schepelern Johansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i72.105613

Resumé

Udvikling og behandling af mennesker med sindslidelser i det danske velfærdssamfund

 

Mennesker med alvorlige sindslidelser hører til blandt nogle af de mest udsatte

mennesker i vores velfærdssamfund, og der findes i dag omfattende indsatser rettet

mod denne gruppe. Forandringer i velfærdssamfundet har derfor direkte betydning

for disse mennesker – det gælder også skiftet fra en stat, der fokuserer på at skabe

stabilitet, til en stat, der har fokus på at fremme konkurrence og dynamik. Baseret

på empirisk materiale fra to forskellige psykiatriske institutioner argumenterer vi

for, at skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat har betydet en ændring i spændingsfeltet

stabilitet-dynamik for disse mennesker. Vi argumenterer i artiklen

146

for, at et centralt forhold ved de udviklings- og dokumentationsredskaber, som

man arbejder med i psykiatrien og socialpsykiatrien i dag, er, at de observerer og

beskriver patienternes/beboernes liv og væren stadig mere detaljeret for på denne

måde at kunne dokumentere den ønskede forandring. Det har de konsekvenser, at

medarbejdernes arbejde bliver meget styret, og at rum til refleksion formindskes.

Samtidig risikerer sindslidendes ønsker om stabilitet at blive tilsidesat til fordel for

en præference for en særlig slags dynamisk udvikling, som er vanskeligt for dem

at efterleve. Derfor foreslår vi afslutningsvis, at begrebsparret dynamik-stabilitet

inddrages som analytisk opmærksomhedspunkt i fremtidige undersøgelser af

velfærdssamfundet.

Søgeord: psykiatri, socialt arbejde,

Downloads

Publiceret

2015-05-31

Citation/Eksport

Møller, J. R., & Johansen, K. S. (2015). SPÆNDINGSFELTET MELLEM DYNAMIK OG STABILITET. Tidsskriftet Antropologi, (72). https://doi.org/10.7146/ta.v0i72.105613

Nummer

Sektion

Artikler