EVIDENSBASERET POLITIKUDVIKLING

Forfattere

  • Nina Holm Vohnsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v0i72.105611

Resumé

Brudflader mellem forskning og bureaukrati

 

Det har i en årrække været en ambition i det danske embedsværk at kunne basere

stadig flere indsatser på evidens. Hvor den evidensbaserede tilgang tidligere

primært var at finde på de sundhedsfaglige indsatsområder, har tilgangen nu

også vundet frem på det sociale område og i beskæftigelsesindsatsen. Dermed

skriver Danmark sig ind i en bredere tendens, som også omfatter det amerikanske

og det britiske embedsværk. Bestræbelserne på at frembringe evidensbaseret

policy er imidlertid blevet problematiseret både fra forskningsmiljøerne og

internt i statsadministrationerne. I disse analyser konkluderes det, at evidens

kun sjældent, hvis nogensinde, bruges direkte i politikudviklingen, men oftere er

enten håndplukket til lejligheden eller indgår som et blandt flere input. I denne

artikel vil jeg på baggrund af feltarbejde i det danske embedsværk diskutere,

præcis hvori udfordringerne ved at arbejde evidensbaseret består. Hvordan går

det altså til, at evidens ikke anvendes direkte i udviklingen af politik? Via en

analyse af udviklingen og implementeringen af et dansk forsøg på at udvikle

evidensbaseret policy på beskæftigelsesområdet vil jeg vise, hvordan det

evidensbaserede paradigme grundlæggende er i konflikt med embedsværkets

traditionelle håndværk og arbejdsbetingelser.

Søgeord: evidensbaseret politik, embedsværket, policy, bureaukrati, Danmark

Downloads

Publiceret

2015-05-31

Citation/Eksport

Vohnsen, N. H. (2015). EVIDENSBASERET POLITIKUDVIKLING. Tidsskriftet Antropologi, (72). https://doi.org/10.7146/ta.v0i72.105611

Nummer

Sektion

Artikler